ANAF modifică mai multe formulare, inclusiv Declarația unică pentru impozitul pe venit

ANAF a publicat, în consultare publică, trei proiecte de ordin pentru modificarea unor declarații care trebuie depuse de contribuabili. Unul dintre acestea vizează modificarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Noul formular va fi utilizat pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2019.

Potrivit referatului de aprobare anexat, modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele:

- includerea rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018;

- includerea unei secțiuni pentru declararea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie - 22 martie 2018, inclusiv;

- modificarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 a fost introdusă posibilitatea direcționării sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii;

- includerea unei secțiuni în vederea stabilirii venitului net anual impozabil și a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art.118 din Codul fiscal;

- includerea unei secțiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată.

Declarația va trebui depusă până la data de 15 martie 2019, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Un alt ordin se referă la modificarea formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți". Acestea se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a veniturilor cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate începând cu 1 ianuarie 2018.

În cazul formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, se propun următoarele:

- eliminarea indicatorului ”venit brut”, având în vedere că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018, pentru veniturile din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând cu data de 23 martie 2018, obligația privind calculul, reţinerea şi declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine organizatorului sau plătitorului de venituri;

- introducerea veniturilor obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România; - includerea unei secțiuni referitoare la veniturile din dividende, în care sunt evidențiate atât veniturile distribuite, cât și veniturile plătite.

În cazul formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" se propune eliminarea informațiilor referitoare la categoria venituri din jocuri de noroc pentru care, începând cu data de 23 martie 2018, veniturile obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România se impozitează potrivit Titlului IV ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile de stabilire și declarare prevăzute la acest titlu.

Al treilea proiect de ordin vizează aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin proiectul de ordin se propun următoarele:

- aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii;

- aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private:

  • 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" și "Anexa nr....la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
  • Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
  • Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult;
  • 258 ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;
  • 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

Cele trei proiecte, referatele de aprobare, precum și noile modele de formulare propuse pot fi consultate AICI.

Image
Image
Image
Image