Contoarele pentru căldură, cu citire de la distanță, obligatorii în blocurile cu sistem centralizat de încălzire (proiect)

Contoarele pentru căldură, cu citire de la distanță, obligatorii în blocurile cu sistem centralizat de încălzire (proiect)

Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Economiei propune introducerea obligativității contorizării consumului de căldură din fiecare apartament, în blocurile cu sistem centralizat de încălzire. Mai mult, dispozitivele trebuie să fie de tipul celor pentru care citirea se poate face de la distanță, astfel că și persoanele care au montate contoare de tip vechi vor fi nevoite să facă o investiție pentru a le înlocui cu aparate moderne.

"Consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră sunt dotați cu contoare, la prețuri competitive, care reflectă cu acuratețe consumul lor real de energie. În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă menajeră pentru o clădire sunt furnizate de o sursă centrală care deservește mai multe clădiri, un sistem de încălzire centralizată sau de un sistem de răcire centralizată, se instalează un contor la schimbătorul de căldură sau la punctul de livrare", prevede proiectul.

În ceea ce privește subcontorizarea și repartizarea costurilor pentru încălzire, pentru răcire și pentru apa caldă menajeră, documentul propune instalarea de contoare individuale: "În imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte, dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată, se instalează contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rentabil, în sensul că este proporțional în raport cu posibilele economii de energie.  În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este rentabilă pentru contorizarea consumului în fiecare unitate a clădirii, se utilizează repartitoare individuale de costuri pentru energia termică, pentru a măsura consumul de energie termică la fiecare corp de încălzire, cu excepția cazului în care autoritățile competente demonstrează că instalarea unor astfel de repartitoare de costuri nu ar fi rentabilă. În aceste cazuri, pot fi avute în vedere metode alternative rentabile pentru măsurarea consumului de energie termică. "

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, după data de 25 octombrie vor mai putea fi montate, drept contoare și repartitoare de costuri pentru energia termică, numai dispozitive care pot fi citite de la distanță. "Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță, până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil", mai prevede același proiect, care poate fi consultat aici.

 

 

Image
Image
Image
Image
Image