Ministrul Justiției, în inspecție pe eternul șantier al Palatului de Justiție din Ploiești. Lucrările la acest obiectiv au început acum 22 de ani!

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a efectuat, joi, o vizită la Ploiești, la solicitarea conducerii Curții de Apel, care cere accelerarea lucrărilor de construcție a clădirii “Palatul de Justiție”. Disperarea magistraților este că judecătorii și personalul auxiliar din cadrul CA Ploiești și de la Tribunalul Prahova nu dispun de un spațiu adecvat în care să-și desfășoare activitatea, în timp ce noua clădire care ar urma să-i găzduiască este în construcție de mai bine de 20 de ani.

Ministrul a vizitat atât sectorul din palatul Culturii, unde funcționează Curtea de Apel Ploiești, cât și și viitorul sediu, încă în construcție.

"Am avut  astăzi, la Ploiești, o întâlnire de lucru cu președintele Curții de Apel Ploiești și cu președintele Tribunalului Prahova privind problemele curente de infrastructură, de personal, logistică ale instanțelor din circumscripția Curții de Apel Ploiești. Între problemele curente o atenție deosebită a fost acordată lucrărilor la Palatul de Justiție, viitorul sediu pentru Curtea de Apel Ploiești și Tribunalul Prahova. Ulterior discuțiilor, am efectuat o vizită la sediul în construcție, unde am purtat discuții cu reprezentanții constructorilor, cu responsabilii de șantier, stabilind termene concrete pentru finalizarea lucrării", a declarat ministrul.

"Început în urmă cu 22 ani, Palatul de Justiţie din Ploieşti, este cel de-al doilea obiectiv de investiţie derulat de Ministerul Justiţiei după Palatul de Justiţie din Bucureşti, atât din punctul de vedere al costurilor (fondurile alocate sunt de 24.489 mii lei, din care construcții montaj 18.155 mii lei, fondurile utilizate până la 31.12.2011 sunt în cuantum de 24.267 mii lei), cât şi din cel al suprafeţei desfăşurate (19.430 mp, 3750 mp suprafaţă construită), este finalizat în proporție de doar 60%, structura de rezistență este gata în proporție de 98%, sistemul de fundații și subsolul în procent de 100%, în timp ce din partea de arhitectură au fost făcute lucrări reprezentând 20% din volumul total. Prin H.G.nr.874/14.11.2013 a fost modificată H.G.nr.273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii Palatul de Justiţie Prahova, iar procedurile privind continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii s-au derulat prin intermediul Direcţiei de Implementare a Programelor Finanţate din Împrumuturi Externe din cadrul Ministerului Justiţiei.În urma finalizării lucrărilor de reproiectare în baza contractului încheiat de Ministerul Justiţiei cu S.C. IPCT S.A. Bucureşti, a fost declanșată procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor pentru finalizarea obiectivului de investiții. În anul 2016 s-au demarat lucrările de execuție în baza proiectului tehnic întocmit de S.C. IPCT S.A. Bucureşti, finanţate prin Acordul de Împrumut nr. 4811 – RO încheiat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.205/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de execuție a fost încheiat în data de 02.12.2015 de Ministerul Justiției cu S.C. Rotary Construcții S.R.L. București, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 18 luni de la data începerii acestora, respectiv 15.01.2016", reamintesc reprezentanții CA Ploiești istoria acestui șantier.

Aceștia subliniază că, "prin edificarea acestui obiectiv de investiții, de o importanță deosebită pentru municipiul Ploiești, se vor crea condiții decente pentru desfășurarea activității Curții de Apel Ploiești și Tribunalului Prahova în beneficiul actului de justiție".

 

Image
Image
Image