Părțile și avocații lor pot avea acces on-line, de acum, la actele din dosare

La nivelul Curții de Apel Ploiești a devenit operațională, din 27 iunie, aplicația „Info dosar - Fişă dosar”, implementată în scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare. Aceasta este disponibilă la adresa www.caploiesti.ro și facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului, transpuse în documente.

Pașii de urmat pentru accesarea dosarului în format electronic:

> Completarea cererii cu datele necesare (atât adresa de e-mail cât şi numărul de telefon mobil sunt necesare pentru obţinerea accesului la dosarul electronic)

>  Înaintarea, către instanţa de judecată, a cererii de comunicare documente în format electronic (disponibilă pe http://www.caploiesti.ro sau pe pagina aferentă Curții de Apel Ploiești din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată http://portal.just.ro. Cererea (însoțită de acte de identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială/dovada calității de reprezentant) se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acţiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată.

> Accesul la dosarul electronic se poate face după 24 ore din momentul introducerii datelor în sistem. Pentru autentificare se folosește adresa de email și numărul de telefon mobil. Se accesează butonul AUTENTIFICĂ. În acel moment sistemul trebuie să vă trimită un SMS pe numărul de telefon pe care l-ați declarat. Acest cod este valabil pentru o singură autentificare și nu e valabil dacă se redirecționează unei alte persoane. Codul de acces se generează la fiecare vizualizare a dosarului electronic. După introducerea codului de acces primit prin SMS se accesează butonul VERIFICĂ.

Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar ori reprezentanţilor legali sau convenţionali (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic etc.) în baza cererii trimise către instanţă. Pentru autentificare și acces la dosarul electronic, este necesar să se comunice instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. În cazul în care nu s-a  solicitat inițial accesul la Dosarul electronic, cererea formulată ulterior pentru logare în aplicație și comunicare în format electronic,  trebuie însoțită, pe lângă datele menționate mai sus(e-mail și număr de telefon), de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Aplicaţia „Info dosar - Fişă dosar” reprezintă în primul rând un beneficiu pentru justiţiabili, care se vor putea informa pe cale electronică, în timp real, cu privire la toate elementele care privesc un dosar - termene, soluţii, documente dosar, subliniază reprezentanții Curții de Apel Ploiești.

 

Image
Image
Image
Image