Comisie de negociere cu Apa Nova pentru investiţii în cartierul ploieştean Mitică Apostol

Comisie de negociere cu Apa Nova pentru investiţii în cartierul ploieştean Mitică Apostol

Consiliul Local Ploieşti a aprobat, în această săptămână, constituirea unei comisii de negociere cu Apa Nova, cu intenţia de a determina operatorul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare să îşi asume o serie de lucrări noi de investiţii, în cartierul Mitică Apostol. Sumele necesare vor veni de la operator, dar vor fi recuperate prin tarifele practicate.

Despre intenţia unor negocieri cu Apa Nova şi intenţia ca operatorul să investească în Mitică Apostol se discută de vreo doi ani în administraţia ploieşteană, poate şi mai bine, în contextul în care autorităţile locale s-au plâns aproape constant, în acest mandat, de lipsa fondurilor pentru proiecte de dezvoltare. În acest context, intenţia este ca operatorul să efectueze lucrările de canalizare necesare în cartierul Mitică Apostol, de la periferia vestică a oraşului. Aici, principala provocare ţine de racordarea canalizării la sistemul din restul oraşului, care ar presupune subtraversarea Centurii de Vest şi a mai multor linii de cale ferată şi ar genera, evident, cheltuieli însemnate. După o corespondenţă îndelungată, autorităţile au ajuns la două concluzii: că nu se poate prelungi perioada contractuală, lucru care la un moment dat fusese luat în discuţie, respectiv că lucrările pot fi făcute de operator şi acoperite ulterior prin tarife, fiind nevoie însă de o comisie specială de negociere. Acesta a fost rolul hotărârii din această săptămână a Consiliului Local Ploieşti, care a desemnat cinci consilieri pentru a negocia contractul de concesiune "pe aspecte privind asigurarea finanţării şi realizării de către Apa Nova Ploieşti SRL a unor investiţii suplimentare necesare conformării la directivele europene privind serviciul public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare".

Discuţiile vor viza trei posibile scenarii. În prima variantă, Apa Nova va realiza racordarea reţelei de canalizare instalate în Mitică Apostol la canalizarea oraşului, undeva în zona Bulevardului Petrolului, ceea ce ar presupune 2,2 kilometri de reţea în sistem gravitaţional, subtraversarea DN1, a nodului de cale ferată, a unor căi ferate private şi a altor reţele subterane.

Varianta a doua luată în discuţie o cuprinde pe prima, la care mai adaugă extinderea, respectiv unde este cazul înlocuirea sau redimensionarea reţelei de apă potabilă din acelaşi cartier, fără branşamente. În fine, varianta 3 cuprinde tot lucrările de la primul scenariu, plus lucrări noi de extindere sau înlocuire de reţele de apă, inclusiv aproximativ 800 de branşamente noi aferente.

Potrivit unor surse din administraţia ploieşteană, ţinând cont de costurile calculate pentru racordarea cartierului la canalizarea mare a oraşului, la un moment dat s-a luat în calcul şi varianta de amenajare a unei staţii de epurare care să deservească exclusiv Mitică Apostol, însă aceasta nu se regăseşte în hotărârea aprobată de forul legislativ ploieştean.

Tot în domeniul negocierilor, Consiliul Local a mai aprobat, în şedinţa de luni, constituirea unei comisii speciale, care va avea sarcina de a discuta cu proprietarii imobilului situat pe strada Maramureş în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa 35, pentru renegocierea chiriei.

Image
Image
Image