Proiecte de peste 10 milioane de lei în vederea construirii de locuințe pentru persoane defavorizate

Proiecte de peste 10 milioane de lei în vederea construirii de locuințe pentru persoane defavorizate

Administrația locală din Câmpina, prin Grupul de Acțiune Locală Community Led Local Development Câmpina, pregătește un proiect dedicat persoanelor din categorii defavorizate, una dintre componentele principale fiind construirea a două blocuri cu apartamente pentru cei care trăiesc în locuințe amenințate de alunecările de teren sau în adăposturi improvizate.

Proiectul  este parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru persoane aflate în risc de sărăcie, care a fost admisă spre finanţare prin Programul Operațional Regional şi Programul Operațional Capital Umană. Autoritățile locale au identificat deja terenurile pe care ar putea fi realizare blocurile de locuințe, pe str. Petrolistului și pe str. Năsăud.

Fiecare imobil va avea parter și patru etaje, iar în zonele amintite vor fi amenajate inclusiv locuri de joacă, spații verzi, platforme de gunoi și locuri de parcare.

Bugetul alocat GAL-ului - format din autoritatea locală, parteneri sociali și parteneri persoane fizice - este de aproximativ șase milioane de euro, sumă care trebuie direcționată către investiții pentru dezvoltarea zonelor urbane marginalizate. În jur de 2,3 milioane de euro va reprezenta finanțarea pentru construirea celor două blocuri de locuințe, iar diferența va fi utilizată pentru alte proiecte sociale și obiective de infrastructură.

Recent, Consiliul Local Câmpina a aprobat documentaţia tehnico – economică (faza studiul de fezabilitate), indicatorii tehnico - economici, anexa privind descrierea sumară a investiţiei și fișa de proiect pentru „Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate”. "Ulterior avizării fișei de proiect de către CLLD Câmpina se va depune o cerere de finanțare la ADR Sud Muntenia, pentru care se va putea semna un contract de finanțarea prin POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, cel mai târziu până la data de 31.12.2020", se arată în raportul care a însoțit proiectul de hotărâre.

Conform documentației tehnice, valoarea totală a proiectului se ridică la 10.859.150 lei (inclusiv TVA), din care aproape 9,2 milioane de lei pentru lucrări de construcții și montaj.

Durata de realizare a obiectivelor amintite este de 16 luni.

Foto cu caracter ilustrativ

 

 

 

 

 

Image
Image
Image