Ploieștiul a semnat contractul de finanțare pentru realizarea legăturii între Gara de Sud și Gara de Vest

Ploieștiul a semnat contractul de finanțare pentru realizarea legăturii între Gara de Sud și Gara de Vest

Contractul de finanțare pentru proiectul de peste 90 de milioane de euro, etapa a doua a planului de mobilitate care vizează zona Gara de Sud - Gara de Vest a Ploieștiului, a fost semnat de municipalitate cu ADR Sud Muntenia pe 1 iulie.

Proiectul „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor- Etapa ÎI”, a fost depus spre finanțare de Primăria Municipiului Ploiești în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Dezvoltare urbană durabilă”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

"Pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de traficul rutier, în municipiul Ploiești vor fi autorizate o serie de intervenții prin care se va crea un traseu de legătură destinat deplasărilor cu troleibuzul între Piața 1 Decembrie și Gara de Vest, zonă unde vor fi construite, respectiv modernizate patru stații de transport. De asemenea, se are în vedere configurarea condițiilor de siguranță și confort pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport prin amenajarea spațiilor pietonale, a unei parcări pentru biciclete, precum și prin configurarea pistelor aferente deplasărilor cu bicicleta. Nu în ultimul rând, va fi extins sistemul de management inteligent al traficului ce va asigura informarea pasagerilor în timp real, prioritizând totodată  mijloacele de transport în intersecțiile semaforizate.

Proiectul va fi implementat în 101 luni, în intervalul 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2022, și dispune de un buget a cărui valoare totală este de 92.711.199,23 lei. Din aceștia, peste 74 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 11 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 1,7 milioane de lei, în timp ce diferența de peste cinci milioane de lei reprezintă valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, asigurate de beneficiar", a anunțat ADR Sud Muntenia.

Proiectul vizează crearea efectivă a legăturii între Gara de Sud și Gara de Vest, în timp ce prima etapă se referă în principal la reconfigurarea zonei Gării de Sud.

Concret, potrivit societății care se ocupă de consultanță și proiectare, etapa a doua prevede:

* Crearea unui nou traseu şi scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public în Municipiul Ploieşti atât prin modernizarea şi extinderea reţelei de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleu cât şi prin amenajarea şi reconfigurarea carosabilului, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare

            > Crearea reţelei de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest – 5,660 km

            > Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere în vederea construirii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători- troleibuz, intre Piaţa Gării de Vest şi intersecţia cu strada Macazului

            > Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, intre Piaţa 1 Decembrie 1918 şi intersecţia cu strada Macazului Măsura 4 – Construirea şi modernizarea a patru staţii de transport public de călători între Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest.

* Crearea unor condiții adecvate de utilizarea în siguranţă a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje şi indicatoare rutiere, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare

            >  Amenajarea trotuarelor şi pistelor de biciclete (5.366 ml) pe legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest

            > Amenajarea unei parcări de biciclete de 20 locuri la intersecţia dintre strada Depoului şi strada Rudului.

* Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare

>  Instalarea panourilor de afişare electronice în staţiile de aşteptare aferente troleibuzelor/autobuzelor

>  Instalarea de sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizata, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecţiile semnalizate/semaforizate.

 

 

Image
Image
Image