POLUARE PLOIEŞTI | Ce proiecte propun autorităţile pentru îmbunătăţirea calităţii aerului din Ploieşti şi Brazi

POLUARE PLOIEŞTI | Ce proiecte propun autorităţile pentru îmbunătăţirea calităţii aerului din Ploieşti şi Brazi
Previous Next

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Ploieşti şi Brazi propune peste 20 de proiecte, majoritatea finanţabile din fonduri europene, pentru reducerea nivelului de poluare din această aglomerare urbană. Într-un scenariu optimist, vorbim despre câteva zeci de milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi creşterea capacităţii de trafic, înlocuirea arzătoarelor de la centrala termică din Brazi, extinderea reţelei de gaze, montarea de panouri solare, plantarea de perdele verzi sau ecologizarea unor terenuri poluate. Planul include şi măsuri care trebuie implementate de către agenţii economici responsabili pentru emisii.

În documente, viitorul sună excepţional pentru municipiul Ploieşti şi comuna Brazi. Ba chiar nerealist de excepţional. Una dintre cele mai poluate aglomerări urbane din ţară ar urma să îşi îmbunătăţească semnificativ calitatea aerului în următorii ani, prin investiţii de zeci de milioane de euro. Cel puţin asta deducem din Planul Integrat de Calitate a Aerului, comandat de autorităţile locale, publicat recent de Primăria Ploieşti şi care urmează să fie dezbătut public pe 20 ianuarie. Documentul, care are aproape 400 de pagini, urmăreşte sursele de poluare, efectele asupra sănătăţii publice şi vine cu o serie de soluţii pentru a reduce poluarea. Evident, simpla realizarea a unui plan nu oferă garanţia că respectivele proiecte vor fi implementate, însă ea oferă mai degrabă o indicaţie cu privire la obiectivele autorităţilor, domeniile de interes şi sursele de finanţare urmărite. În cel mai negru scenariu, rămânem cu un plan de aproape 400 de pagini, nişte bani cheltuiţi pe documentaţie şi atât. În scenariul optimist, numai proiectele de infrastructură ar genera investiţii de peste 100 de milioane de euro.

Sursele de poluare

Aşa cum detaliam într-un articol publicat miercuri în ediţia electronică, unul dintre capitolele de interes din acest document vizează sursele de poluare şi demonstrează, dacă mai era nevoie, că municipiul Ploieşti şi comuna Brazi suferă în primul rând din cauza poluării industriale, la foarte mare distanţă aflându-se emisiile rezultate din traficul rutier, din funcţionarea sistemelor de încălzire sau din existenţa unor depozite vechi de deşeuri.

Implicit, măsurile propuse în planul integrat sunt împărţite pe aceleaşi categorii, adică industrie, transporturi, încălzire şi alte surse, iar proiectele ar urma să fie implementate de Primăria Ploieşti şi Primăria Brazi, de Consiliul Judeţean, ca proprietar al CET Brazi şi al reţelei primare de termoficare, dar şi de marii competitori industriali, începând cu OMV Petrobrazi, Lukoil-Petrotel, Vega, EcoBurn, Unilever sau noua staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor. Într-unul dintre proiecte e implicată şi Direcţia Silvică.

Sectorul Transporturi

În acest domeniu, planul propune nouă proiecte, unele dintre ele deja începute sau chiar finalizate, cum este cazul noului "pod de lemn", menit să crească accesibilitatea rutieră spre zona de sud a Ploieştiului şi spre campusul universitar al UPG. Alte proiecte începute sunt cele de înnoire a parcului auto al TCE, cu toate că mai e mult până la atingerea celor 85-90 de bucăţi menţionate în plan, respectiv construirea unui pod peste Centura de Vest la ieşirea spre Buda, investiţie pregătită de Consiliul Judeţean, cu sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

1. Modernizare / înnoire a parcului de autobuze (85-90 buc.) // Responsabil: Primăria Municipiului Ploiești // Estimare: aprox. 20.000.000 Euro // Sursa: Fonduri Europene+Buget Local;

2. Reabilitare/modernizare infrastructură străzi, cu prioritate intrările în oraș și străzile din cartierele periferice, inclusiv trotuare, scuaruri, parcări laterale, intersecții, sensuri giratorii // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 23.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

3. Amenajare de parcări în zonele: Halele Centrale, Hotel Prahova, Gara de Sud, Gara de Vest // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 17.000.000 Euro // Fonduri Europene-Buget Local;

4. Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 26.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

5. Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CiViTAS-SUCCESS) // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

6. Reabilitare terminal pentru transport auto călători, zona Sud // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 5.600.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

7. Creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației în zona de N-V a municipiului Ploiești: construire a unui pasaj pe DJ 101I peste DN 1 (Centura de Vest) // CJ Prahova // Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Județean;

8. Sporirea mobilității și creșterea accesibilității către zona de vest a Polului de Creștere Ploiești prin lărgirea la 4 benzi a pasajului peste calea ferată (Ploiești – Buda – Florești) și extinderea și amenajarea intersecției // CJ Prahova// Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Județean;

9. Lucrări de întreținere a drumurilor comunale în toate satele // Primăria Comunei Brazi // 4.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local.

Sectorul Energie

Aici lucrurile sunt ceva mai simple. Proiectele luate în calcul vizează înlocuirea mai multor arzătoare de la centrale care alimentează cu energie termică Ploieştiul, dotarea cu panouri fotovoltaice a clădirilor publice din Brazi şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale. Iată cum arată proiectele:

10. Înlocuire arzătoare cu NOx redus la CET Brazi: -IA1, cazanele nr. 6 și 7; -IA2, CAF1; -IA3, CAF2; -IA4, cazan recuperator // CJ Prahova // Aprox. 250.000 Euro/ arzător // Programul Termoficare / Fonduri Europene / Buget judeţean;

11. Dotarea clădirilor de interes public cu panouri fotovoltaice // Primăria comunei Brazi // Aprox. 500.000 Euro // Buget Local+Fonduri Europene;

12. Construire rețea de distribuție a gazelor naturale în satul Stejaru // Primăria comunei Brazi // Aprox. 2.000.000 Euro // Buget Local-Fonduri Europene.

Sectorul Industrie

În acest domeniu, responsabil, conform planului, pentru cel mai mare nivel de emisii la aproape toţi indicatorii, responsabilităţile le revin mai multor firme importante, dar şi Consiliului Judeţean, pentru ceea ce ar urma să fie etapa a doua a proiectului staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor, staţie construită pe Centura de Est a municipiului:

13. Plan de gestionare a disconfortului olfactiv cf. Legii 123/2020 // anual, începând cu 2021 // Rafinăria OMV PETROBRAZI, Rafinăria LUKOIL PETROTEL, Rafinăria ROMPETROL VEGA, ECO BURN SRL, Stație tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile, UNILEVER ROMANIA SA, Alți operatori economici identificați;

14. Continuarea programului LDAR // Anual // Rafinăria OMV PETROBRAZI, Rafinăria LUKOIL PETROTEL, Rafinăria ROMPETROL VEGA;

15. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova, zona 2, faza 2: stație tratare mecanobiologică Ploiești, inclusiv echipamente // CJ Prahova // Aprox. 10.000.000 Euro // Buget Județean+Fonduri Europene.

Alte sectoare

16. Ecologizarea batalului orfan cu reziduuri petroliere din vecinătatea rafinăriei Vega (suprafață 25000 m2) // Primăria Municipiului Ploiești // Buget local+Fonduri Europene;

17. Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere din Ploiești – Centura de Est Tarla 14 parcela A228 (suprafață 339700 m2) // Direcția Silvică Ploiești // Buget local+Fonduri Europene;

18. Plantarea perdelelor forestiere de protecție pe centurile de Est și Vest ale municipiului Ploiești // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 2.000.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

19. Reabilitare/modernizare infrastructură și reconfigurare spații verzi în parcurile: Tineretului, Bariera Bucov, Gara de Sud, Vest 1, Cameliei // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 5.000.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

20. Proiect de reabilitare urbană în Colonia Brazi (amenajare spații verzi, mobilier urban, loc de joacă, trotuare, platforme colectare deșeuri, parcări) // Primăria comunei Brazi // Aprox. 1.500.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

21. Întreținerea și menținerea spațiilor verzi în comună // Primăria comunei Brazi // Aprox. 100.000 Euro // Buget local/ Fonduri Europene.

Image
Image
Image