TCE Ploiești caută firmă care să realizeze un audit extern

audit tce ploiești
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

TCE Ploiești a lansat, luni, o procedură de achiziție pentru găsirea unei firme de audit extern.

 

Valoarea estimată a contractului este de 245.000 de lei, fără TVA, potrivit anunțului din SICAP. Serviciile vor consta în "auditarea S.C. Transport Calatori Express S.A,, în vederea formulării unor recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor acestuia, conform cerințelor din caietul de sarcini. *Efectuarea auditului - Auditul va fi efectuat în conformitate cu: Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) - ISRS 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION (anterior ISA 920).

Auditul va avea în vedere analiza implementării Standardelor de control managerial specificate în Ordinul secretarul general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, asupra obiectivelor de mai jos.

Elaborarea Raportului final de audit si a recomandărilor - Pe baza concluziilor desprinse din efectuarea auditului și a agreării principalelor domenii funcționale care necesită intervenții de îmbunătățire, se va elabora Raportul final de audit și setul de recomandări aferente concluziilor auditului, însoțite de indicatorii de performanță de tip S.M.A.R.T. aferenți fiecăreia dintre recomandările exprimate", menționează anunțul în care se precizează și că termenul de finalizare a misiunii de audit extern, cu tot cu predarea raportului final, va fi de 60 de zile de la semnarea contractului.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 noiembrie.

 

Image