Un proiect care ar fi ajutat o firmă privată, retras de Consiliul Judeţean Prahova în urma unor reclamaţii

Un proiect care ar fi ajutat o firmă privată, retras de Consiliul Judeţean Prahova în urma unor reclamaţii

Consiliul Judeţean Prahova a avut pe ordinea de zi a şedinţei de marţi un proiect care propunea prelungirea cu 49 de ani a dreptului de superficie acordat unei firme private pentru folosirea unui teren al instituţiei, aferent unei clădiri retrocedate. Proiectul a fost în cele din urmă retras, în aşteptarea unor avize pozitive, după ce au apărut reclamaţii că firma îi aparţine unui deputat PSD şi că ar fi urmat să fie depuse plângeri penale dacă ar fi fost votat. Deputatul în cauză spune că nu-i firma lui.

Proiectul viza de fapt modificarea unei hotărâri din 2013 a instituţiei, prin care societatea respectivă deja primise dreptul de a folosi terenul, contra-cost, timp de 50 de ani, în condiţiile legii. Acum, intenţia era de modificare a acestui termen şi de transformare din 50 în 99 de ani, care curgeau de la semnarea contractului iniţial, din 2013. Firma în cauză a cumpărat casa în 2010, de la un moştenitor care o revendicase în instanţă şi o dobândise cu patru ani înainte, însă nu obţinuse şi terenul, care a rămas în proprietatea CJ. Acesta a fost explicaţia pentru faptul că, în 2013, societatea a reuşit să încheie o convenţie prin care i s-a asigurat dreptul de superficie, pe un teren de aproximativ 1.160 de metri pătraţi.

"Terenul ce face obiectul dreptului de superficie, în suprafaţă de 1159 mp, se compune din terenul aferent construcţiei existente şi din terenul necesar pentru exploatarea  acesteia, pe care beneficiarul poate să edifice, în condiţiile legii, noi construcţii, cu condiţia ca destinaţia acestora să fie complementară celei propuse pentru  construcţia existentă, cu încadrarea în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate. Dreptul de superficie se constituie pe durata existenţei construcţiei (construcţiilor), fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să poată depăşi 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit. Superficia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se constituie cu titlu oneros, beneficiarul acesteia datorând judeţului Prahova, începând  cu data de la care beneficiază efectiv de folosinta terenului, de o sumă anuală de 4.404 euro", se arată în Hotărârea 64 din 2013, cea care era acum propusă pentru modificare.

Ameninţări cu plângeri penale

Proprietarea se află într-o zonă frumoasă a Ploieştiului, pe strada Ardealului, aproape de Rondul II de pe Bulevardul Independenţei şi de Sala Doroftei. Iar firma se numeşte SC SUNART CONCEPT SRL. Mai mulţi reprezentanţi ai USR, candidaţi pentru mandate de consilieri judeţeni sau municipali, au criticat proiectul de hotărâre, reclamând că societatea e controlată de deputatul PSD Răzvan Ursu, fost viceprimar interimar al Ploieştiului, şi că propunerea de prelungire a termenului ar fi fost un "cadou" la final de mandat făcut de colegii săi de partid care au majoritatea în CJ Prahova. Preşedintele USR Prahova, Mihai Poliţeanu, a vorbit şi despre posibile conotaţii penale ale acestui proiect, dând de înţeles că, în eventualitatea în care ar fi fost aprobat, el ar fi urmat să fie contestat.

Contactat de "Telegrama", parlamentarul PSD spune că societatea nu este a sa şi că singura legătură este că a lucrat acolo cu mulţi ani în urmă. "Am fost surprins să vă acele declaraţii, practic m-au împroprietărit. Am lucrat la această firmă până în 2013 sau 2014. De atunci nu mai am nicio legătură. Între statutul de fost angajat şi cel de patron este o diferenţă foarte mare, sunt lucruri care puteau fi verificate la Registrul Comerţului, cei interesaţi puteau să se uite şi în declaraţiile de avere pe care le-am depus de-a lungul timpului, nu deţin această firmă. Am evitat să le răspund acum celor de la USR, o să discutăm după alegerile locale", a declarat deputatul Răzvan Ursu.

Tot în susţinerea afirmaţiilor parlamentarului e faptul că, potrivit informaţiilor de pe site-urile de profil, societatea figurează acum cu un singur angajat şi cu obiect de activitate principal în domeniul arhitecturii, în timp ce Ursu este jurist de profesie. În schimb, conform declaraţiei, deducem că actualul deputat lucra acolo când firma a semnat convenţia iniţială.

Avize negative

Revenind cu povestea la momentul actual, în timpul şedinţei, când se discuta ordinea de zi, preşedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a anunţat că retrage proiectul din dezbatere, după ce i s-a adus la cunoştinţă că două dintre comisiile interne dăduseră aviz negativ, cu propunere de retragere de pe ordinea de zi. Din câte înţelegem, dincolo de ameninţarea unei plângeri, unii dintre consilieri n-ar fi fost convinşi că termenul convenit iniţial poate fi prelungit cu 49 de ani, la doar şapte ani de la semnarea contractului.

În expunerea de motive care însoţea proiectul de hotărârea se explica faptul că propunerea de modificare a hotărârii din 2013 vine pe de o parte în urma solicitării superficiarului, pe de altă parte ca urmare a dezmembrării terenului în două loturi. Mult mai stufoasă a fost expunerea din urmă cu şapte ani, când era prezentat istoricul clădirii şi al retrocedării. "Tribunalul Prahova, prin Sentinţa civilă nr. 100/2003, definitivă şi irevocabilă, a admis în parte contestaţia formulată de moştenitorii defunctului Vlădoiu Mihail, a anulat în parte Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova nr. 152/2003 şi s-a dispus restituirea în natură a imobilului-clădire situat în Ploieşti, str. Ardealului nr. 4, respingându-se în rest contestaţia pentru terenul aferent construcţiei, pentru care contestatorii nu au făcut dovada dreptului de proprietate. Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 131/2006, modificată prin Hotărârea nr. 25/2007, s-a aprobat trecerea imobilului, compus din construcţie şi teren, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, în vederea executării sentinţei susmenţionate. Prin procesul verbal nr. 9313/7.11.2006 s-a procedat la punerea în posesie a moştenitorilor defunctului Vlădoiu Mihail asupra clădirii situată pe terenul proprietatea privată a judeţului Prahova. În data de 24 septembrie 2010 moştenitorii defunctului Vlădoiu Mihail au încheiat un contract de vânzare cumpărare cu S.C. SUNART CONCEPT S.R.L. pentru clădirea susmenţionată. Drept urmare, S.C. SUNART CONCEPT S.R.L, în calitate de proprietară a construcţiei, ne aduce la cunoştinţă, prin adresele înregistrate la Consiliul judeţean Prahova sub nr.8498 din data de 5 iulie 2011 si, respectiv, nr.472 din data de 16 ianuarie  2012, că doreşte a utiliza terenul aferent construcţiei prin acordarea  dreptului de superficie si de a construi, eventual, construcţii  complementare  celei existente", se arăta în documentul din 2013, semnat de patru consilieri judeţeni de la PSD şi unul de la PP-DD.

Image
Image
Image
Image
Image