ANUNT | COMUNA TALEA

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA TALEA, codul fiscal 2845605, cu sediul in comuna Talea, sat Talea, nr.248, judetul Prahova, telefon 0244391600, fax 0244/391506, adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Teren in suprafata de 1.580 mp, comuna Talea, sat Plaiu, Tarla nr.6, parcelele faneata 469, livada 470, nr. cadastral 20890, Carte funciara 20890 Talea, situat in intravilanul comunei, apartinand domeniului privat al comunei Talea conform caietului de sarcini.

Vanzarea se va realiza in conformitate cu O.U.G. nr.57/ si ale HCL nr.nr.22/31.05.2023;

3.Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia de  atribuire se va pune la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare scrisa in acest sens, pe suport hartie si /sau pe suport electronic.

3.2.Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire : secretar general din cadrul Primariei comunei Talea, comuna Talea, sat Talea, nr.248, judetul Prahova

3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar : Documentatia de atribuire se poate achizitiona contra sumei de 300 lei, achitata in numerar la casieria autoritatii contractante.

3.4.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.07.2023, ora 14.00

4.Informatii privind ofertele:

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: 31.07.2023, ora 14 .00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Talea, sat Talea, nr.248, judetul Prahova

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un singur exemplar in doua plicuri sigilate: unul exterior si unul interior

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 02.08.2023, ora 09.00, la sediul comunei Talea, comuna Talea, sat Talea, nr.248, judetul Prahova.

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Prahova, strada Gheorghe Doja, nr.42, judetul Prahova, tel. 0244544781, fax 0244523265

7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 05 iunie 2023

PRIMAR, Neagoe Cristian

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

 

Image