Image

C O N V O C A R E - ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR INSPET S.A. PLOIESTI

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

       Consiliul de Administratie al INSPET S.A. Ploiesti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la nr. J29/21/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J29/21/1991, Cod unic de inregistrare 1357410, atribut fiscal RO, in temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14.07.2022, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiesti, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” sau in cazul in care participarea nu va fi permisa in incinta ca urmare a masurilor aplicabile, Adunarea se va tine la orele 11:30 la punctul de lucru al societatii INSPET S.A. Ploiesti din Baza Industriala Ploiesti Vest, str. Marasesti nr. 287A, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Numirea societatii Acon Audit SRL ca auditor financiar al Inspet S.A. pentru anii financiari 2022, 2023 si 2024 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul cu aceasta.
  2. Desemnarea persoanei/persoanelor imputernicite care vor aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor efectua toate formalitatile legale privind publicarea acestora, inregistrarile la Oficiul Registrului Comertului, si inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectarii acestor formalitati.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procurile se depun in original la registratura societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de a vota in cadrul acesteia, apartine actionarilor INSPET S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14.06.2022, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care, la data fixata pentru sedinta, nu se intruneste cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 15.07.2022, orele 11:00, la punctul de lucru al societatii INSPET S.A. din Baza Industriala Ploiesti Vest, str. Marasesti nr. 287A si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Ciprian Emanuel Păltineanu

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!   

 

Image
Image