Comuna Drajna | Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Comuna Drajna, jud. Prahova titular al proiectului “EXTINDERE TROTUARE IN COMUNA DRAJNA” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.  Cantacuzino, nr. 306, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul “EXTINDERE TROTUARE IN COMUNA DRAJNA, propus a fi amplasat in sat Drajna de Jos - str. Radu Șerban Voevod, Sat Drajna de Sus - str. Neagoe Basarab, comuna Drajna, Jud Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.Publicul intere
sat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

 

Image