fbpx

Consiliul Judetean Prahova

Consiliul Judetean Prahova, cu sediul în Mun.Ploiesti, Bdul Republicii nr.2-4 jud. Prahova,  reprezentat convențional în procedura privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de interes județean ”Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – tronsonul Prahova - DJ 720 (km 15+500 - km 30+000)”, de Asocierea formată din  Cabinet de avocat „Laura Stanescu” și Cabinet de avocat Bălănean Ioan-Cosmin , cu sediul profesional Str. Paul Greceanu nr. 9, bl. 20A, sc. 1, et. 5, ap. 36 Sector 2, Bucuresti si Biroul de lucru în Bucuresti,  Str. Biserica Amzei nr. 21-23, corp C, et. 2, camera 201,  Sector 1, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea nr. 255/2010, aduce la cunoștință publică tuturor celor interesați, titularilor de drepturi reale asupra imobilelor proprietate privata situate pe teritoriul UAT Comuna Florești și UAT Comuna Filipeștii de Pădure judetul Prahova  care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – tronsonul Prahova - DJ 720 (km 15+500 - km 30+000)”  că listele cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii în conditiile Legii nr. 255/2010 au fost afisate  la sediul unitatii administrativ teritoriale (Primarii)  în data de 03 iunie 2022. Începând cu această dată și până pe data 13 iunie 2022, cei interesați vor putea depune cererile pentru plata despagubirilor la sediul UAT unde amplasat imobilul. Cererile  vor fi însoțite de actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat  în copie legalizata și o copie a actelor de identitate a tuturor titularilor ce pretind un drept real asupra imobilului expropriat.

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor se va întruni  în ședință în vederea verificării dosarelor constituite după depunerea cererilor,  semnării proceselor verbale cu cei care au formulat cereri de acordare a despăgubirilor în termenul legal și și-au dovedit calitatea de titular al dreptului de proprietate, după următorul program:

  1. 15 iunie 2022 între orele 09:00 – 12:00 Primaria Florești jud. Prahova
  2. 15 iunie 2022 intre orele 13:00 – 16:00 Primaria Filipeștii de Pădure jud. Prahova

Procesul-verbal va cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numărul topografic sau numărul cadastral, numărul de carte funciara sau identificatorul unic, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare și va fi semnat de comisie și de către titularul/titularii cererii, titularii drepturilor reale, precum și orice persoana care justifică un interes legitim, în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele expropriate.

Pentru imobilele expropriate și pentru care titularii dreptului de proprietate nu au formulat cereri de despăgubire, comisia va emite procesul verbal conform dispozițiilor Legii 255/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!   

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.