fbpx

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor Camion Service Center S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Camion Service Center SA, in baza actului constitutiv al societatii, a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 297/2004, convoaca: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 24.05.2022, ora 9, la sediul societatii din Ploiesti, str. Pompelor,nr.6, jud.Prahova.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.05.2022, registru tinut de depozitarul Central SA Bucuresti, aceasta fiind considerata data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1.Discutarea si aprobarea Raportului de activitate al consiliului de administratie pe anul 2021

2.Discutarea si aprobarea Raportului de activitate al comisiei de cenzori pe anul 2021

3.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal incheiat la 31.12.2021.

4.Aprobarea descarcarii de gestiunea a administratorilor.

Actele supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv Raportul de activitate al consiliului de administratie pentru anul 2021 si Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2021 sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii (conform art. 1172 din Legea 31/1990).

In situatia in care Adunarea Generala nu poate lua o hotarare cu privire la ordinea de zi la prima convocare, nefiind intrunit cvorumul prevazut in actul constitutiv, atunci adunarea este reconvocata pentru data de 25.05.2022, ora 9, la sediul societatii, data de referinta fiind cea mentionata pentru prima sedinta a adunarii.

Ordinea de zi pentru a doua sedinta este aceeasi.

Prezenta convocare va fi publicata intr-un ziar de circulatie nationala si intr-un ziar local conform prevederilor actului constitutiv al societatii.

Au dreptul de a participa si a vota in cadrul Adunarii Generale a  Actionarilor numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de referinta 09.05.2022.

Presedinte CA, Ceapchie Eugen Ionut

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

 

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.