CONVOCATOR AGA | S.C. Sives S.A.

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Consiliul de Administratie al S.C. Sives S.A. Ploiesti anunta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 58, Jud. Prahova pentru data de 24.05.2023 ora 1500 avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie 2022.
  2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru exercitul financiar pe anul 2022.
  3. Aprobarea raportului comisie de cenzori pe anul 2022.
  4. Alegerea consiliului de administratie.
  5. Alegerea comisiei de cenzori.
  6. Diverse.

Lista cuprinzand informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator și cenzori se afla la dispoziția actionarilor, putand fi consultata și completata de aceștia.

In cazul in care la prima convocare Adunarea Generala Ordinara nu se va putea tine din lipsa de cvorum, a doua convocare se face pentru data de 25.05.2023 la ora 1500  la sediul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, ILIESCU SORIN VASILE

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image