fbpx

Orasul Mizil

Orasul Mizil, titular al proiectului “Înlocuire conducte de apă potabilă și branșamente individuale la rețea pe străzile Țepeș Vodă și Griviței - Oraș Mizil, judetul Prahova” anunță publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agenția pentru Protectia Mediului Prahova, pentru proiectul ”Înlocuire conducte de apă potabilă și branșamente individuale la rețea pe străzile Țepeș Vodă și Griviței - Oraș Mizil, judetul Prahova”, propus a fi amplasat in Orasul Mizil, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, str.Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova, in zilele de Luni, Miercuri - Vineri intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.anpmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privesțe continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.