Primaria Aricestii Rahtivani | INFORMARE

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Primaria Aricestii Rahtivani, cu sediul in judetul Prahova, comuna Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Construire sistem de canalizare ape menajere si statei de epurare in comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova”, obiectiv localizat in UAT Aricestii Rahtivani, judeţul Prahova.

Se va infiinta un sistem de canalizare menajera aferent gospodariilor din satul Buda cu statei de epurare aferenta sistem de canalizare aferenta gospodariilor din satele Nedelea, Aricestii rahtivani, Stoenesti si Targsorul Nou cu statie de epurare in satul Targosrul Nou, com. Aricestii Rahtivani.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 11.09.2023.

 

 

Image