fbpx

Primaria Breaza

 

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Breaza, Cod fiscal: 2845486, str. Republicii, nr. 82B, Breaza, judeţul Prahova, , cod 105400 telefon: 0244-340508, Fax: 0244-340528, email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact Ramona Marin, tel. 0244/340508.
  2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Trei terenuri situate în orașul Breaza, astfel:

- teren în suprafață de 7 mp, situat în Breaza la interesecția str. Republicii cu str. Victoriei, jud Prahova;

- teren în suprafață de 7 mp, situat în Breaza str. Republicii, nr. 63, jud Prahova;

- teren în suprafață de 7 mp, situat în Breaza str. Republicii, nr. 67B, jud Prahova;

Terenurile aparțin domeniului public al orașului Breaza, iar închirierea se realizează conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 231/20.12.2022 și art.333, art.335 din OUG.57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Orașului Breaza

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul IP-API, etaj 2, camera 5 din cadrul orașului Breaza.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 16 lei și poate fi achitat în numerar la casieria unității.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/02/2023, ora 12.00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16/02/2023, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Breaza, str. Republicii, nr.82B, judeţul Prahova, cod 105400, la registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/02/2023, ora 13.00, Orașul Breaza, str. Republicii, nr. 82B, judeţul Prahova
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Câmpina, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Câmpina, Prahova, cod 105600, telefon: 0244/333045, fax: 0244/372222, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20/01/2023

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

 

 

 

 

 

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.