fbpx

Primaria Comunei Puchenii Mari

Primaria Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova, titular al proiectului „Extindere retele de apa si canalizare, Etapa II,  in Com. Puchenii Mari, Jud. Prahova‟ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra cursurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
„Extindere retele de apa si canalizare, Etapa II,  in Com. Puchenii Mari, Judetul Prahova‟ propus a fi amplasat in Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.