S.C. BUILDINGS DEVELOPMENTS S.R.L.

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Aceasta informare este efectuată de: S.C. BUILDINGS DEVELOPMENTS S.R.L., Bucuresti, sector 1, str. Calea Floreasca nr. 165, Cladirea One Tower, biroul OUT 7.05.et. 7, tel.: 0728330875 [unitatea, firma, compania etc. (denumirea, adresa, nr. de telefon)], ce intenţionează să solicite de la A.B.A. Buzau-Ialomita, S.G.A. Prahova [unitatea de gospodărire a apelor (denumirea)] aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de … localizat în … (municipiul, localitatea, judeţul), sau pentru realizarea lucrărilor CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SPATII ADMINISTRATIVE, ANEXE TEHNICE, PUT FORAT, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE SANTIER, amplasate în sat Aricestii Rahtivani, com. Aricestii rahtivani, jud. Prahova (municipiul, localitatea, judeţul).

Aceasta investiţie este noua (existenta/noua).

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta permanent (temporar/permanent) următoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua în vidanjate periodic si evacuate in sistem de canalizare cu epurare existent in zona (denumirea emisarului) după ce au fost epurate prin neepurate (metoda de epurare).

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa CRETU Alexandru, tl. 0728330875 (numele persoanei de contact, nr. de telefon) după data de 20.01.2023 (data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz).

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

Image
Image