fbpx

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL {titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare unitate de productie, propus a fi amplasat in loc. Mizil, jud. Prahova, str. Abatorului nr.1 (adresa amplasamentului), titular SC Dutch Trading International SRL

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 24.10.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu

Publish modules to the "offcanvas" position.