UAT COMUNA COSMINELE | Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

UAT COMUNA COSMINELE, titular al proiectului CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA, propus a fi amplasat in Comuna Cosminele, Judet Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

 

Image