UAT - POIENARII BURCHII | Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Denumire judet - PRAHOVA

Denumire UAT - POIENARII BURCHII

Sectoare cadastrale: 25,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,53,84.

OCPI PRAHOVA anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,53,84, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii: 26.09.2023

Data de sfarsit a afisarii: 24.11.2023

Adresa locului afisarii publice: Sediul Primariei Poienarii Burchii

Repere pentru identificarea locatiei – Poienarii Burchii, Str.Gen.Angelescu, nr.126.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Poienarii Burchii si pe site-ul A.N.C.P.I.

Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

 

Image