Ana Maria IENE

Aceasta informare este efectuată de: ORAS SINAIA, cu sediul in Sinaia, Bdul. Carol I nr. 47, jud. Prahova, ce intenţionează să solicite de la S...

      Subscrisa, COMUNA TARGSORU VECHI, cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, strada Principala nr. 200, judetul...

 COMUNA GHERGHITA, titular al proiectului «EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA, PRIN INSTALAR...

Comuna Valea Calugareasca, titulara al proiectului “MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE in comuna Valea Căl...

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Simion Stefan, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Piatra Morii, nr. 8, intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Leg...