Ana Maria IENE

S.C. ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu nr.82 revizuit in anul 2015,...

Primăria comunei Aricestii Rahtivani anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”RE...

SC DEVLOPEMENT COSMAD SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SCHIMBARE DESTINA...

Primăria comunei Aricestii Rahtivani anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”AM...

Această informare este efectuată de SC AZROM MINERAL RCH S.R.L., cu sediul în sat Bulbucata, comuna Bulbucata, strada  Trandafirilor, nr. 3, ju...

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax ...

S.C. TRANSCONSTRUCT TCS S.R.L., titular al proiectului: Decolmatare și adâncire bazin piscicol existent cu recuperare de nisipuri și pietrișuri...

7.11.2023

UAT ORAȘ SINAIA în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului c...