Ana Maria IENE

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divi...

            Vineri 22.09.2023, orele 11,00, va avea loc Comitetul de Coordonare Județean, pentru alegere...

Comuna Drajna, jud. Prahova titular al proiectului “EXTINDERE TROTUARE IN COMUNA DRAJNA” anunta publicul interesat asupra luar...

UAT Maneciu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE TROTUARE” in com...

Această informare este efectuată de DOMENIILE DUMBRAVA S.R.L., cu sediul în județul Olt, comuna Fălcoiu, sat Fălcoiu, str. Chiliilor, nr. 51A...

 LUKAS DOMSERV SPEDITION S.R.L. cu sediul în Sat Magurele, Com Magurele, nr. 373, jud. Prahova, anunţă depunerea documentaţiei tehnice în ved...

PETROTEL-LUKOIL SA cu sediul in  Jud. Prahova, Municipiul  Ploiesti, Str. Mihai Bravu nr. 235, cod postal 100410, anunta publicul interesat asupr...

Primaria Aricestii Rahtivani, titular al proiectului ,,Amenajare parc recreativ cu spații de jo...