Ana Maria IENE

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax, ...

UAT COMUNA COSMINELE, titular al proiectului CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA COSMINELE, JUDETUL ...

TOTAL GREEN TOP ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrala e...

LIFE ENERGY HOUSES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrala elect...

EUROLID MANDARIN S.R.L.  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrala elect...

ENERGY PEOPLE HOUSES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrala ele...

C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Bucuresti, titular al proiectului "AMENAJARE INTERSECTIE PE DN72 – KM 68+648 STANGA CU DJ144 –...

PRIMĂRIA COMUNEI ALUNIȘ avand sediul in comuna Aluniș, sat Aluniș, str. Gheorghe Costescu, nr. 25, județul Prahova, titular a...

Această informare este efectuată de DOMENIILE DUMBRAVA S.R.L., cu sediul în județul Olt, comuna Fălcoiu, sat Fălcoiu, str. Chiliilor, nr. 51A...