fbpx

ANUNȚ DE PRESĂ

Image
Image

Sinaia, data publicării: 09.01.2020

Anunț de presă privind lansarea proiectului

Centru Multifuncţional Educaţional-Recreaţional „ZINO – Educaţie de la A la Z”

Contract de finanțare: 4877/12.11.2019, Cod SMIS: 123324

Numele Beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1. – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.07.2017

Data finalizării proiectului: 31.11.2022

Obiectivul general al proiectului este sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate şi diminuarea sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populaţiei oraşului Sinaia la servicii publice educaţional-recreative.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Reabilitarea şi extinderea unei clădiri care dobândeşte functiunea de centru multifunctional educational-recreativ.

Echiparea centrului multifuncţional educaţional-recreativ în vederea asigurării, în regim tehnologic şi de eficienţă energetică de ultimă generaţie, a serviciilor educaţional-recreative de bibliotecă, săli de instruire, piscină.

Revitalizarea şi îmbunătăţirea aspectului amplasamentului şi vecinătăţilor prin transformarea unei zonei învechite şi a unei clădiri utilitare din anii 1980 într-un spaţiu public modern, stimulativ şi incluziv, care va oferi servicii educaţional-recreative inovative, adecvate comunităţii locale a oraşului Sinaia.

Amenajarea unei zone pietonale adecvate accesului persoanelor cu dizabilităţi, zonă adiacentă centrului multifuncţional.

Creşterea atractivităţii oraşului Sinaia prin crearea şi amenajarea unei centru multifuncţional educaţional-recreativ într-o zonă marginalizată.

Valoarea totală a proiectului: 22.454.779,95 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.454.779,95 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.005.684,30 lei, iar 19.086.562,95 reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

Date de contact beneficiar: ORAȘ SINAIA

Irina Avrămescu, Manager de proiect

Telefon: 0725.349.226, Fax: 0244.314.509

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Corina Pișta, Manager media și comunicare

Telefon: 0741.687.272, Fax: 0244.314.509

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.