fbpx

Avertismente pe bandă rulantă de la CE. România, amenințată cu procese la Curtea Europeană de Justiție, inclusiv din cauza poluării și a defrișărilor ilegale

Avertismente pe bandă rulantă de la CE. România, amenințată cu procese la Curtea Europeană de Justiție, inclusiv din cauza poluării și a defrișărilor ilegale

Image
Image

Comisia Europeană a emis cinci avertismente pe România și le-a dat autorităților termene extrem de scurte să ia măsuri pentru a pune capăt tăierilor ilegale de arbori, spălării banilor, sancțiunile pentru încălcarea Regulamentului privind gazele fluorurate cu efect de seră, respectarea normelor UE privind reciclarea navelor și pentru adoptarea programelor naționale de control al poluării atmosferice.

Comisia a anunțat, miercuri, că a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor. "Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidențiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare și supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului financiar. Toate statele membre aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020. Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre respective în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate", a informat reprezentanța CE în România.

României a primit de la CE un aviz motivat și pentru că îara noastră nu a adoptat măsuri privind sancțiunile pentru încălcarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră. "Regulamentul urmărește să contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea cu două treimi a emisiilor de gaze fluorurate din UE până în 2030. Gazele fluorurate au un efect puternic de încălzire globală (de până la 23 000 de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon, CO2). Legislația UE stabilește norme stricte privind utilizarea gazelor fluorurate și condițiile legate de introducerea pe piață a produselor care conțin aceste gaze. În temeiul normelor adoptate de statele membre, ar fi trebuit să fie introduse sancțiuni până la 1 ianuarie 2017 și să fie luate toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii lor în aplicare. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Introducerea în legislația națională a unor sancțiuni adecvate reprezintă un element esențial pentru asigurarea conformității cu regulamentul și, prin urmare, pentru limitarea schimbărilor climatice. Existența sancțiunilor este deosebit de importantă în vederea prevenirii comerțului ilegal cu hidrofluorocarburi. De asemenea, statele membre au convenit să notifice Comisiei măsurile naționale privind sancțiunile până la 1 ianuarie 2017. Până în prezent, Comisia nu a primit nicio notificare din partea României referitoare la măsurile naționale privind sancțiunile. Prin urmare, Comisia a trecut la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând României, în urma scrisorii de punere în întârziere din iulie 2019, un aviz motivat. România are la dispoziție două luni de la data primirii avizului motivat pentru a comunica măsurile respective Comisiei", au mai explicat, miercurii, reprezentanții CE în România.

Nu în ultimul rând, Comisia solicită României și Suediei să își respecte obligația de a pune în aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor, valabil din 2013 și care are ca scop să facă reciclarea navelor mai ecologică și mai sigură. "Este esențial ca statele membre să desemneze autoritățile, administrațiile și persoanele de contact competente, precum și să instituie dispoziții de drept intern referitoare la asigurarea respectării acestor norme ale UE și la sancțiunile aplicabile. Toate aceste obligații trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie 2018. În iunie 2019, Comisia a trimis ambelor state membre o scrisoare de punere în întârziere, deoarece acestea nu își îndepliniseră obligațiile. Întrucât conformitatea nu a fost încă asigurată, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. România și Suedia au acum la dispoziție două luni pentru a remedia situația prin desemnarea autorităților și stabilirea sancțiunilor. În cazul în care România și Suedia nu iau măsuri în următoarele două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu acest caz", arată Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.