COMUNICAT de PRESĂ - Precizări din partea Romsilva privind pădurea de la Drăgoieni, județul Gorj

În urma apariției, în presa locală din județul Gorj, a articolelor „Se taie pădurea de la Drăgoieni” în cotidianul „Pandurul”,  ,,Petiție pentru salvarea pădurii Drăgoeni. Opriți defrișările!” în cotidianul Gorjeanul, ,,Petiție pentru salvarea Pădurii Drăgoieni. O poți semna și tu! ”, în  Impact de Gorj și ,,Pădurea seculară de lângă Târgu Jiu va fi tăiată” publicat pe site-ul realitateadegorj.net, pentru corecta informare a opiniei publice, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Pădurea de la Drăgoieni face parte din Trupul de pădure Valea Amaradia (identificat, conform amenajamentului silvic în UP V Dănești și care include nouă unități amenajistice: u.a. 173A, u.a 173B, u.a. 174A, u.a. 174B, u.a. 174C, u.a. 175A, u.a.175B, u.a.175C și u.a. 175D).

Trupul de pădure Valea Amaradia are o suprafață totală de circa 300 hectare, din care 25,5 hectare sunt în proprietatea publică a statului, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Târgu Jiu, subunitate a Direcției Silvice Gorj. Diferența de aproximativ 275 hectare de este pădure aparținând altor deținători, persoane fizice sau juridice.

Pădurea de la Drăgoieni este formată din două arborete, denumite din punct de vedere tehnic, unități amenajistice – u.a.:

  1. Arboretul de cvercinee (stejari), în vârstă de circa 125 ani, inclus în u.a. 173B, cu suprafața de 5,89 hectare și încadrat în Categoria funcțională 1.4.a (arboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționale) unde, primăria Târgu Jiu a organizat acțiuni dedicate zilei de 1Mai și unde a avut loc și acțiunea de ecologizare desfășurată cu ocazia Zilei Pământului, în data de 22 aprilie a.c., la care a participat ministrul apelor și pădurilor, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, reprezentanți ai autorităților locale și voluntari. Conform categoriei funcționale din care face parte, în acest arboret lucrările de recoltare a masei lemnoase nu sunt permise și nici nu s-au efectuat.

Această porțiune îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi amenajată că pădure-parc. În situația în care Primăria municipiului Târgu Jiu își arată interesul pentru un astfel de demers, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va sprijini acest proiect.

  1. În imediata vecinătate a parcelei menționată mai sus, este amplasat arboretul de cvercinee (stejari), în vârstă de circa 125 ani, inclus în u.a. 173A, cu o suprafață de 7.86 hectare, în care amenajamentul silvic a prevăzut și permis lucrări de recoltare a masei lemnoase.

Menționăm faptul că amenajamentul silvic cu prevederile menționate mai sus a fost aprobat prin O.M. 251/03.04.2017, în urma unor proceduri ce au presupus și obținerea avizelor de mediu.

Astfel, întrucât în această suprafață lucrările de regenerare a pădurilor erau prevăzute a se efectua pe cale naturală, pentru a valoriza prognoza de fructificație, din acest an, la stejari, s-au efectuat lucrări de însămânțare pentru o nouă generație de arbori. Acest tip de lucrări se face prin rărirea arboretului pentru a favoriza luminarea arborilor în vederea declanșării fructificației, simultan cu crearea condițiilor pentru răsărirea plantulelor din noua generație.

Precizăm că recoltarea masei lemnoase din această parcelă este autorizată, conform legislației silvice în vigoare, este înregistrată în sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) sub nr.1332187 din 14.05.2019, iar valorificarea lemnului  s-a făcut prin licitație publică, așa cum ne obligă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

În concluzie, recoltarea masei lemnoase nu s-a făcut în amplasamentul în care au avut loc acțiunea de ecologizare din data de 22 aprilie a.c. și invităm presa, la fața locului, pentru a constata acest lucru.

De asemenea, ne arătăm disponibilitatea permanentă de a ne deplasa la fața locului pentru a verifica sesizările cetățenilor preocupați, astfel încât să evităm apariția în presă a unor informații neconforme cu realitatea.

Conducerea Regiei Națională a Pădurilor – Romsilva afirmă că instituția este transparentă și că depune toate eforturile pentru ca activitatea acesteia să fie cunoscută publicului interesat, ca o componentă obligatorie a procesului de gestionare sustenabilă a pădurilor proprietatea publică a statului în administrarea acesteia.

 

Image
Image
Image