fbpx

Tabletele STS vor fi utilizate și la alegerile prezidențiale

Image
Image

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a emis o informare în care prezintă atribuțiile pe care le va avea la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2019. "Rolul şi atribuţiile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) în cadrul procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României au fost stabilite prin legislaţie electorală primară, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente (AEP), hotărâri şi decizii ale Biroului Electoral Central (BEC)", au precizat reprezentanții STS.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura:

- aplicaţii informatice conform cerinţelor operaţionale furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anume Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), în cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum şi Aplicaţia de centralizare a proceselor verbale, în cadrul Sistemului informatic de de centralizare a proceselor-verbale (SICPV);

- echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice şi asistenţa tehnică necesară acestora;

- terminalele informatice pentru secţiile de votare din ţară şi străinătate în vederea:

- asigurării funcţionării SIMPV;

- înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;

- fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi transmiterea acestora în SICPV.

- servicii de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date necesare birourilor electorale din ţară.

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot. SIMPV semnalează tentativele de vot ilegal, asigură unicitatea înscrierii în listele electorale şi agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot.

STS subliniază că nu există nicio implicare a SIMPV în procesul de numărare a voturilor, iar datele privind exprimarea votului de către alegători sunt obţinute prin numărarea efectivă şi centralizarea voturilor la nivelul secţiilor de votare, sunt consemnate în procese verbale şi asumate prin consens şi semnături de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi membrii acestora.

Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), din cadrul SIMPV, asigură preluarea datelor de identificare ale alegătorilor de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate în SIMPV, pe baza listelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

De asemenea, conform prevederilor legale, în cadrul procesului electoral STS asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.

În cadrul Centrului de suport tehnic funcţionează:

- Centrul de preluare a apelurilor, de tip Call Center;

- Centrele de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale SIMPV, organizate la nivel naţional;

- Dispeceratele tehnice.

Totodată, în perioada premergătoare alegerilor, specialiştii STS şi AEP vor asigura evaluarea şi instruirea operatorilor de calculator din ţară şi din străinătate. La instruirea membrilor-operatori din secţiile de votare din străinătate participă şi MAE.

Pentru a îndeplini funcţia de operator, cetăţenii români trebuie să facă o solicitare în acest sens către AEP, conform Hotărârii AEP nr. 36/2019. "Operatorii de calculator se înscriu pe o platformă disponibilă în Internet, unde au la dispoziţie materiale de instruire (îndrumar, instrucţiuni şi proceduri de lucru), prevederile legislative şi filme de prezentare cu activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pe timpul procesului electoral. Ca urmare a participării la sesiunile de evaluare şi instruire, desfăşurate în locaţiile din ţară stabilite de AEP, dar şi în sistem videoconferinţă cu membrii-operatori din străinătate, operatorii susţin o testare, iar AEP îi desemnează în secţiile de votare, conform criteriilor stabilite prin Hotărârea AEP nr. 36/2019", au precizat reprezentanții STS.

În perioada de pregătire a procesului electoral, specialiştii STS au derulat măsuri de asigurare a serviciilor de comunicaţii de voce şi date în locaţiile în care vor funcţiona secţii de votare în ţară şi au desfăşurat activităţi de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator.

"Pentru o informare corectă şi transparentă privind rolul şi atribuţiile conferite prin legislaţie Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în scopul asigurării suportului tehnic necesar desfăşurării procesului electoral din luna noiembrie 2019 şi pentru a evita neînţelegerea activităţilor desfăşurate de instituţia noastră, vom informa periodic asupra măsurilor tehnice şi operaţionale şi a etapelor organizatorice stabilite pentru implementarea, testarea şi punerea în funcţiune a sistemelor tehnice de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, realizate conform cerinţelor operaţionale solicitate de AEP şi INS. Dorim să arătăm toată deschiderea noastră pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de funcţionalităţile sistemelor şi aplicaţiilor informatice care ne-au fost solicitate să fie proiectate şi implementate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi Biroul Electoral Central. Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde concret la întrebările care ţin de activităţile desfăşurate de instituţia noastră pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei prevăzute prin legislaţie. Vă asigurăm că aplicaţiile şi serviciile dezvoltate şi furnizate vor respecta, ca şi până acum, prevederile legale aplicabile şi vor fi realizate cu utilizarea unor tehnologii moderne, în condiţiile existenţei unor măsuri de rezilienţă şi securitate cibernetică adecvate", a declarat prim-adjunctul directorului STS, general de brigadă ing. Ionel-Sorin Bălan.

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.