fbpx

Un nou tip de pensie apare în România

Ministerul Muncii a realizat și lansat în consultare publică un proiect de lege prin care vrea completarea arhitecturii sistemului de pensii din România, prin acest cadru legislativ fiind permisă obţinerea unei pensii ocupaţionale suplimentare, a anunţat ministrul Marius Budăi.

Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului și se referă la pensia ocupațională ca la "suma plătită periodic participantului sau beneficiarului în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public".

Potrivit proiectului, societățile de pensii constituite în baza acestei legi, societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurări care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurări, autorizate în condițiile prezentei legi de către Autoritate, pentru activitatea de administrare a fondurilor vor fi entităţile care vor putea furniza, opțional, opțional, pensii ocupaționale.

"Prezentul proiect de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019. Prin elaborarea cadrului legislativ pentru organizarea și funcționarea fondurilor de pensii ocupaționale se creează premisele pentru obținerea unei pensii ocupaționale, suplimentară, distinctă și în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România. Prin prezentul proiect de lege se stabilesc elementele necesare înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora. Componenta de pensii ocupaționale este prevăzut a fi facultativă. Astfel, potrivit proiectului de lege, iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparţine exclusiv unui administrator autorizat în timp ce, schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii", explic expunerea de motive atașată proiectului.

Participantul la un fond de pensii ocupaționale va putea fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

"La un fond de pensii ocupaționale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informaţiile privind schema de pensii ocupaționale sunt furnizate de către angajator iar toate informaţiile privind prospectul sunt furnizate de către administrator. Angajatorul reprezintă participanții la fond de pensii ocupaționale în relaţia cu administratorul, negociază şi semnează contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Administratorul este obligat să informeze angajatorul despre activitatea desfăşurată. În cazul în care un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, acesta are obligația să ofere schema tuturor angajaților săi și să vireze contribuții. Angajatul poate participa, dacă dorește, conform schemei. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale", mai precizează expunerea de motive, cu mențiunea că"încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale".

 

 

 

 

Image
Image
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.