fbpx

COMUNICAT DE PRESĂ: ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr. 3, str. Independenței nr. 52, oraș Buftea, județ Ilfov”

COMUNICAT DE PRESĂ: ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr. 3, str. Independenței nr. 52, oraș Buftea, județ Ilfov”

Image
Image

Buftea, 16 iunie 2021

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea anunță finalizarea implementării proiectului “Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Școala Gimnazială nr. 3, str. Independenței nr. 52, oraș Buftea, județ Ilfov”, cod SMIS 118628. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea 3.1, operațiunea B, obiectivul specific al acesteia fiind “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Contractul de finanțare nr. 2823/27.07.2018  a fost încheiat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 02.05.2017 - 30.06.2021 în Buftea, str. Independenței nr. 52, județul Ilfov, cod poştal 070000, România și a avut o valoare totală de 1.564.535,34 lei, din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 1.082.634,42 lei și 243.592,74 lei din bugetul de național.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3 în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin măsuri de reabilitare termică, contribuind la îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor școliii, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuală a consumului de gaze cu efect de seră, gestionarea inteligentă a energiei și prevederea unor surse regenerabile de producere a energiei.

Proiectul contribuie la reducerea cheltuielilor cu combustibilii, la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră precum dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf și funingine.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 60,64 tone CO2
  • Eficienţa energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice: 404.358,9 KWh/an
  • Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile): 34,77 tep
  • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total: 492,52 kWh/m2/an

Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire: 410,43  kWh/m2/an.

Pentru mai multe informații: Dna. Gheorghe Iuliana Camelia, manager de proiect; Tel: 0318241231; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Oraşul Buftea, Str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Ilfov, cod poştal 070000, România; www.primariabuftea.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.