fbpx

COMUNICAT DE PRESĂ: ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice : Corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu”, Șos. București – Târgoviște nr. 145, oraș Buftea, județ Ilfov”

COMUNICAT DE PRESĂ: ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice : Corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu”, Șos. București – Târgoviște nr. 145, oraș Buftea, județ Ilfov”

Image
Image

Buftea, 15 iunie 2021

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea anunță finalizarea implementării proiectului “Eficientizarea energetică a clădirilor publice: Corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu”, Șos. București – Târgoviște nr. 145, oraș Buftea, județ Ilfov”, cod SMIS 118559. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea 3.1, operațiunea B, obiectivul specific al acesteia fiind “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Contractul de finanțare nr. 3012/29.08.2018 a fost încheiat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 22.06.2017 - 30.06.2021 în Buftea, str. Independenței nr. 52, județul Ilfov, cod poştal 070000, România și a avut o valoare totală de 2.502.366,67 lei, din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 1.743.160,41 lei și 392.211,09 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a Corpului de Laboratoare C5 din incinta Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin măsuri de reabilitare termică, contribuind la îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor liceului, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuală a consumului de gaze cu efect de seră, gestionarea inteligentă a energiei și prevederea unor surse regenerabile de producere a energiei.

Proiectul contribuie la reducerea cheltuielilor cu combustibilii, la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră precum dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf și funingine.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 111,34 tone CO2
  • Eficienţa energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice: 720.868,15 KWh/an
  • Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile): 61,98 tep
  • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total: 372,83 kWh/m2/an

Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire: 281,02  kWh/m2/an.

Pentru informații suplimentare Dna. Căpățînă Margareta, manager de proiect; Tel: 0318241231; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Oraşul Buftea, Str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Ilfov, cod poştal 070000, România; www.primariabuftea.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.