COMUNICAT DE PRESĂ | „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată” | Comuna Baia, JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNICAT DE PRESĂ  | „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată” | Comuna Baia, JUDEȚUL SUCEAVA
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!28.04.2023

NUMELE PROIECTULUI: „Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna Baia, JUDEȚUL SUCEAVA”

Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA BAIA

Obiectivele proiectului:

- Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor față de administrația publică locală;

- Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității;

- Compensarea decalajelor între mediul rural și cel urban;

- Creșterea calității serviciilor publice și extinderea ariei de activitate a acestora;

- Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității;

- Încurajarea spiritului civic și a participării cetățenilor la actul de administrare;

- Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale;

- Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare;

- Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie;

- Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice;

Valoare totală proiect: 2.048.957,21 lei cu TVA din care 146.450,33 lei reprezintă ajutor de stat/ajutor de minimis. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de U.A.T. Comuna Baia.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2022 –22.06.2024

Cod proiect: C10-I1.2-673

„PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image