Comunicat de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a utilităților anexe, sat Plopiș, nr. 109, comuna Șișești, județul Maramureș

Comunicat de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a utilităților anexe, sat Plopiș, nr. 109, comuna Șișești, județul Maramureș
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 29 Septembrie 2021

Parohia Ortodoxă Română Plopiș, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului << Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a utilităților anexe, sat Plopiș, nr. 109, com. Șișești, jud. Maramureș >>, cod SMIS: 118984, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Contractul de finanțare nr. 766/04.12.2017 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.05.2016-31.10.2021 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș și a avut o valoare totală de 5.715.381,97 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 5.601.074,33 lei, din care 4.760.913,18 lei din FEDR și 840.161,15 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale – a monumentului istoric - Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” din comuna Șișești, județul Maramureș.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” (MM-II-m-A-04604) din comuna Șișești, județul Maramureș - în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect va fi consolidat, restaurat, protejat și valorificat obiectivul de patrimoniu cultural – Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din comuna Șișești, județul Maramureș;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și valorificat: la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural - Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” va fi de 2.020 vizitatori => o creștere de 520 vizite/vizitatori de la 1.500 la 2.020 vizitatori);

Proiectul implementat de Parohia Ortodoxă Română Plopiș are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local/ regional/ național. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a utilităților anexe, sat Plopiș, nr. 109, com. Șișești, jud. Maramureș >>, cod SMIS: 118984, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în comuna Șișești, județul Maramureș și în regiunea Nord-Vest.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Parohiei Ortodoxe Române Plopis este Pr. Pop Daniel-Vasile - Manager de proiect; tel: +40 748 989 910; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PLOPIȘ                                          
sat Plopis, nr. 109, comuna Șișești, județul Maramureș

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Image