Anunț de presă: CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI BISERICII “SF. DUMITRU”, “SF. ÎMPĂRAȚI”

Anunț de presă: CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI BISERICII “SF. DUMITRU”, “SF. ÎMPĂRAȚI”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

 

Data: 10 Februarie 2021

Parohia Stâlpu, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului <<Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Bisericii “Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați”>>, cod SMIS: 118662, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.
Contractul de finanțare nr. 535/02.10.2017 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul s-a derulat în perioada 14.03.2016-28.02.2021 în satul Stâlpu, comuna Stâlpu, județul Buzău și a avut o valoare totală de 5.947.243,23 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 5.807.269,44 lei, din care 4.936.179,02 lei din FEDR și 871.090,42 lei din bugetul național.
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Est, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric – Ansamblul bisericii “Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați”.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Ansamblul bisericii “Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați” și punerea în valoare (valorificare și promovarea durabilă) a acestuia.
Rezultatele proiectului sunt:
-creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, astfel prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Ansamblul bisericii “Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați” (BZ-II-a-A-02483) din satul Stâlpu, județul Buzău;
-creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin: la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și conservat prin proiect va fi de 2.020 => o creștere de 870 vizitatori (de la 1.150 la 2.020 vizitatori/vizite).
Proiectul implementat de Parohia Stâlpu are un impact pozitiv asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/județean/regional/național. Prin proiectul <<Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Bisericii “Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați”>> a fost redat publicului larg un monument istoric restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Stâlpu, județul Buzău, regiunea Sud-Est.
Pentru informații suplimentare persoana de contact este Pr. Savca Aurel - Manager de proiect; tel: +40 762 671 595; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image
Image