Anunț de presă. Finalizarea proiectului: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Fosta Mănăstire Berca

Anunț de presă. Finalizarea proiectului: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Fosta Mănăstire Berca
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 22 Iunie 2022

Finalizarea proiectului <<Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Fosta Mănăstire Berca>>

Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Berca, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului <<Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”- Fosta Mănăstire Berca>>, cod SMIS: 118752, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, conform Contract de finanțare nr. 542/16.10.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

 Proiectul s-a implementat în satul Berca, comuna Berca, județul Buzău și a avut o valoare totală de 21,262,832.29 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 20,837,575.63 lei, din care 17,711,939.29 lei din FEDR și 3,125,636.34 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării comunei Berca, județului Buzău și a regiunii Sud-Est, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud-Est, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești. Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Fosta Mănăstire Berca (cod LMI – BZ-II-a-A-02363) din comuna Berca, județul Buzău cu scopul de a aduce monumentului istoric cât mai aproape de forma inițială și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului de patrimoniu cultural restaurat la standarde europene.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect au fost consolidate, restaurate și conservate 5 obiective de patrimoniu cultural care formează ansamblul Fosta Mănăstire Berca (cod LMI – BZ-II-a-A-02363) din comuna Berca, județul Buzău, respectiv: Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.01, Ruine case egumenești - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.02, Chilii (ruine) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.03, Turn clopotniță (ruine) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.04 și Zid de incintă (ruină) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.05;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu consolidat, restaurat, protejat și valorificat: la finalizarea perioadei de monitorizare/durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai ansamblului Fosta Mănăstire Berca va fi de 1,859 vizitatori => o creștere de 479 vizitatori (de la 1,380 la 1,859 vizitatori).

Proiectul implementat de Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Berca are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul <<Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”- Fosta Mănăstire Berca>>, cod SMIS: 118752, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Berca, județul Buzău și regiunea Sud-Est.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Berca, comuna Berca, județul Buzău; Telefon: 0722 507 098; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Persoană de contact: Monahia Casiana Paiu, Stareță/ Manager de proiect.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!   

 

 

 

 

Image
Image