fbpx

Aproape 10 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului, pentru asigurarea termiei la Buzău

Image
Image

Guvernul a decis, în ședința de săptămâna trecută, alocarea de fonduri pentru mai multe localități, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

Hotărârea adoptată de Guvern prevede alocarea, către Buzău, în acest scop, a sumei de 9,54 milioane de lei.  Banii trebuie să ajungă în municipiul reședință de județ.

În nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre adoptat de Guvern se arată că "la pregătirea activităţilor specifice sezonului rece, unele unităţi administrativ - teritoriale au constatat că nu au capacitatea financiară pentru a susţine cheltuielile legate de asigurarea agentului termic populaţiei, în iarna 2019 – 2020. Urmare acestui fapt, în anul 2019, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și  Administraţiei Publice au fost înregistrate o serie de solicitări formulate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în vederea susţinerii autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura serviciul public de alimentare a populaţiei cu energie în sistem centralizat, prin alocarea de fonduri, fie pentru plata subvenţiei pentru finanțarea unor cheltuieli necesare asigurării continuității serviciului public de distribuție a agentului termic, fie pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat,fie pentru plata datoriilor operatorilor sistemelor de termoficare către furnizorii de gaze naturale.Prin achitarea unor obligaţii de plată ale unităţilor administrativ teritoriale către furnizorii de energie termică se creează premisele menţinerii circuitului economic şi desfăşurării activităţilor economice ale operatorilor implicaţi, cât şi continuitatea asigurării serviciului public. Solicitările invocate mai sus sunt întemeiate pe faptul că alimentarea populaţiei cu energie termică reprezintă un serviciu public în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale".

Documentul detaliază și care a fost situația exactă care a stat la baza acestei alocări pentru municipiul Buzău. "Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului Județul Buzău (nr. 13501/14.10.2019) și a Consiliului Județean Buzău (nr.14482/14.10.2019), a fost transmis proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 9.540 mii lei, pentru plata combustibilului necesar asigurării continuității furnizării serviciului public de energie termică către populația Municipiului Buzău. Sistemul public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău s-a dezvoltat etapizat, cuprinzând rețelele primare de transport, puncte termice, centrale termice și rețele secundare de transport care inițial deserveau 34.500 apartamente. În timp, datorită fenomenului național de debranșare crescut, numărul apartamentelor rămase racordate la sistemul centralizat a scăzut la 25%, iar agenții economici și instituțiile publice racordate la sistem și-au restructurat considerabil consumul. Din veniturile proprii ale bugetului local, autoritatea publică locală trebuie să asigure cheltuielile locuitorilor municipiului Buzău pentru plata subvenției la căldură, cheltuieli pentru transportul în comun, cheltuieli curente ale administrației locale, cheltuieli pentru instituții și unități de învățământ, iluminat public și altele. În  susținerea solicitării se arată că, în decursul anului 2017, s-au pronunțat sentințe definitive și irevocabile asupra unui dosar care viza plata TVA la subvenția aferentă perioadei 2010-2014, bugetul municipiului Buzău fiind grevat de plata către Regia Autonomă Municipală (RAM) Buzău a sumei de 18.015 mii lei, eșalonată pe o perioadă de 60 luni, care și aceasta are o eșalonare de plată cu ANAF pe aceeași perioadă. Neachitarea la termen a sumei menționate mai sus, duce automat la imposibilitatea Regiei de a-și achita către ANAF datoria, fapt ce ar duce la anularea graficului încheiat între Regie și ANAF și implicit, la sistarea furnizării de energie termică și la imposibilitatea municipalității de a duce la îndeplinire proiectele pentru dezvoltarea comunității. Având în vedere cele de mai sus, se propune alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 9.540 mii lei pentru Municipiul Buzău", au precizat reprezentanții Guvernului.

În aceeași ședință, în același scop, Guvernul a mai aprobat alocarea de sume, din fondul de rezervă, și pentru București (100.000.000 de lei) și Giurgiu (7.000.000 de lei).

Cu numai câteva zile înainte, Executivul aproba ș alocarea a peste 61,28 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a populației din municipiile Motru (jud. Gorj) - 7.956 mii lei, Gheorgheni (jud. Harghita) - 2.200 mii lei; Brad (jud. Hunedoara) - 8.000 mii lei; Drobeta-Turnu Severin (jud. Mehedinți) - 25.000 mii lei; Focșani (jud. Vrancea) - 13.132 mii lei; Tulcea (jud. Tulcea) - 5.000 mii lei, cu precizarea că nici acestea unități administrativ-teritoriale nu au capacitatea financiară de a susţine cheltuielile pentru asigurarea agentului termic în iarna 2019 – 2020.

 

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.