fbpx

Facilități fiscale, la Buzău, în sprijinul proprietarilor afectați de pandemie

Facilități fiscale, la Buzău, în sprijinul proprietarilor afectați de pandemie

Image
Image

Un proiect lansat în consultare publică de Primăria Buzău, săptămâna trecută, propune acordare de facilități fiscale, la plata impozitelor și a unor taxe, pentru agenții economici a căror activitate a fost afectată ca urmare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei.

Proiectul, inițiat de primarul municipiului Buzău, prevede "reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice".

De asemenea, prin același proiect se propune "scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alerta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică".

Inițiativa include și procedura de acordare a acestor facilități, conform căreia proprietarii au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Buzău o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În cazul în care aceștia au achitat deja, ei "pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea".

 

 

Image
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.