Impozitele și taxele locale din Buzău, majorate cu 3,8%

Impozitele și taxele locale din Buzău, majorate cu 3,8%
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Primarul Buzăului, Constantin Toma, propune Consiliului Local Buzău un proiect de hotărâre care prevede majorarea, în 2021, a taxelor și impozitelor locale, cu 3,8%.

Proiectul se referă, de fapt, la  indexarea cu rata inflației, de 3,8%, a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021. Același procent de majorare urmează să fie aplicat și limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2021.

„În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.(…) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1)”sunt prevederile din Codul fiscal în baza cărora este propusă ceastă indexare.

"Subliniez că, la sfârșitul anului 2020, se va iniția un proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aferente anului fiscal 2021, la stabilirea acestora urmând să se țină seama și de această indexare. Luând în considerare cele mai sus iterate, propun adoptarea proiectului privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8% în forma și conținutul redactat", a menționat primarul municipiului în referatul de aprobare atașat proiectului.

 

Image