fbpx

Licitație, la Râmnicu-Sărat, pentru sistemul de iluminat public

Licitație, la Râmnicu-Sărat, pentru sistemul de iluminat public

Image
Image

Primăria Râmnicu-Sărat organizează licitație pentru “Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public”.

Anunțul a fost publicat de administrația locală în SICAP (platforma electronică pentru achiziții publice) la finalul lunii iulie, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 august. Conform informațiilor publicate on-line, valoarea estimată a contractului este de 41.303.653 de lei, adică aproape 8,6 milioane de euro, fără TVA.

“Obiectul concesiunii este serviciul de iluminat public, care presupune următoarele activităţi:

a) Întocmirea documentatiilor tehnico-economice necesare realizării lucrărilor

b) Concesionare bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (ŞIP), proprietate a Concedentului;

c) Modernizarea Sistemului de iluminat Public în vederea realizării unui sistem de iluminat performant din punct de vedere lumino-tehnic şi eficient din punct de vedere energetic

d) Extinderea Sistemului de Iluminat Public în vederea asigurării tuturor cetăţenilor accesul la acest serviciu

e) Iluminat Arhitectural: scoaterea în evidenţă a monumentelor reprezentative

f) Implementarea Sistemului inteligent de monitorizare şi comanda a Sistemului de Iluminat Public pentru eficientizarea serviciului de iluminat public

g) Întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public conform Caiet de sarcini şi Regulamentul Serviciului de Iluminat Public în vederea garantării permanenţei în funcţionare a Sistemului de Iluminatului Public

h) Realizarea iluminatului festiv de sărbători

i) Dispecerizarea sistemului de iluminat public cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public, în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public (ŞIP).

j) Reducerea cheltuielilor de întreţinere”, potrivit anunțului din SICAP.

Peste 10% din contract, pentru iluminat ornamental

Aproape 30.000.000 de lei din valoarea estimată a contractului este prevăzută la capitolul “Construcții și instalații”, din care în jur de 18 milioane de lei pentru extindere și 7.472.742,08 lei, la care se adaugă TVA, pentru telegesiune.

Cheltuielile cu întreținerea au fost aproximate la suma de 4,811 milioane de lei, la care se adaugă TVA.

Alte cheltuieli semnificative prevăzute sunt pentru iluminatul arhitectural (2.405.500,00 lei, fără TVA) și iluminatului festiv (4.811.000,00 lei, fără TVA, pe toată durata contractului).

Durata contractului va fi de 10 ani, conform anunțului din SICAP.

 

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.