fbpx

Lucrări de peste 90 de milioane de lei, în acest an, la drumurile județene din Buzău. Vezi lista proiectelor de investiții

Lucrări de peste 90 de milioane de lei, în acest an, la drumurile județene din Buzău. Vezi lista proiectelor de investiții

Image
Image

Consiliul Județean Buzău a aprobat bugetul și lista proiectelor de infrastructură rutieră pe care le va finanța în anul 2020. Suma totală se ridică la aproximativ 90 de milioane de lei, din care aproape 36 de milioane pentru lucrări de consolidare, modernizare și reabilitare, în jur de 30 de milioane de lei pentru întreținerea curentă, iar peste 13 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă pentru proiecte din fonduri europene.

Conform hotărârii adoptate de consilierii județeni, 10.534.473 de lei este bugetul alocat, la acest moment, pentru 2020, acordului cadru pentru execuţia lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică drumuri şi poduri judeţene pe timp de vară. Acesta include întreţinerea părţii carosabile (plombe, balast, întreţinerea comună tuturor drumurilor (curăţare platformă drum, asigurarea scurgerii apelor, asigurarea esteticii rutiere, întreţinerea curentă a podurilor, pasajelor, podeţelor, protejarea corpului drumului şi a platformei drumului (şanţuri şi rigole pavate, corecţii locale de albii, drumuri de acces şi podeţe laterale), respectiv întreţinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeţelor prin înlocuirea îmbrăcăminţii pe cale, înlocuirea hidroizolaţiei, înlocuire borduri şi mână curentă, refacere casiuri, sferturi de con, scări de acces.

Acordul cadru pentru execuţia lucrărilor de covoare asfaltice are alocată o sumă de 12.203.392 de lei, în timp ce, pentru deszăpezire a fost rezervat un buget de 4 milioane de lei.

Diferența, până la totalul de 29.247.000 de lei aprobat de CJ, din bugetul județean, este alocată pentru aprovizionare cu indicatoare, montarea indicatoare, executare marcaje, tăiere vegetaţie pentru asigurarea vizibilităţii, aprovizionare și montare/demontare parazăpezi,studii de trafic și recensământul circulației.

"În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean Buzău are, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de a asigura starea de viabilitate şi buna desfăşurare a traficului auto şi/sau pietonal pentru cei aproximativ 951,47 km de drum clasificat de interes judeţean, balastat sau asfaltat. Pentru realizarea acestui deziderat, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean s-a întocmit Programul de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău funcţie de necesităţile obiective de intervenţie şi de posibilităţile financiare de acoperire a acestor necesităţi. Întreţinerea curentă pe timp de vară este cuprinsă în acordul cadru, aşa încât intervenţiile să se poată desfăşura fără întrerupere aşa cum se întâmpla în contractele anuale, aceeași soluție aplicându-se şi în cazul lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă și pentru execuția covoarelor asfaltice. În anexele ataşate la prezenta sunt detaliate lucrările propuse pe surse de finanţare, iar pentru Programul de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău finanţat prin PNDL s-au prevăzut sumele neeligibile în cadrul programului, conform Anexei nr. 4, sumele necesare definitivării acestor lucrări fiind asigurate prin contractele de finanţare încheiate pentru fiecare obiectiv în parte cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţie", se arată în referatul atașat proiectului.

Cele mai mari investiții sunt direcționate către proiecte derulate din fonduri europene nerambursabile. Este vorba despre 9.825.000 de lei pentru Modernizare DJ 203K între km 38-75 Mărăcineni-Podu Muncii și 3.672.000 de lei pentru stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizare infrastructura rutieră de transport tronson Robeasca-Vadu Paşii.

În ceea ce privește programul de lucrări consolidări, modernizări, reabilitări pentru drumurile și podurile județene, în anul 2020, acesta include, printre altele:

Consolidare DJ 103P, km 25+350, sat Valea Nehoiului, oraş Nehoiu - 3.832.000 de lei

Reabilitare DJ 102C, Buda Crăciuneşti, km 33+832 - 45+209, lim. județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN10) - 2.853.200 de lei

Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara - Stăvărăşti lim. jud. Brăila - 4.420.000 de lei

Reabilitare DJ 203A, km 15+000 - 22+000, Batogu – Murgești – Livada - 5.067.000 de lei

Modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, Buda - Valea Salciei - 3.600.000 de lei

Eliminarea apei în exces din corpul drumului pentru modernizare DJ 220, V. Salciei - Sărulești - 3.240.000 de lei

Refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pașii - 1.680.000 de lei

Refacere prag de fund pod Vadu Paşii - 1.070.000 de lei

Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km 11+520-11+680, Topliceni - 5.886.000 de lei

Modernizare infrastructură rutieră de transport pe tronsonul Vintilă Voda - Plaiul Nucului (proiectare) -  1.600.000 de lei

Modernizare infrastructură rutieră de transport pe tronsonul Pietroasele - Breaza - Năieni - Fințești - DN 1B (proiectare) - 1.000.000 de lei

Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioşi DJ 102F, km 0+000-8+800 şi DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc Policiori-Vulcanii Noroioşi - 690.000 de lei

Tot pentru acest an, a fost alocată suma de 9,5 milioane de lei pentru lucrări la drumurile și podurile județene afectate de calamități, fiind prevăzute pentru finanțare realizarea documentațiilor în vederea refacerii a trei poduri de pe DJ 103P, în zona localității Chiojdu.

Prin PNDL, pentru obiectivele aflate în administrarea CJ Buzău a fost alocată suma de 1.175.000 de lei, din care 450.000 de lei pentru reabilitarea DJ 203L (km 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăieşti), 325.000 de lei pentru refacerea podului peste râul Buzău, sat Vadu Pașii, și 230.000 de lei pentru reabilitarea DJ 203L (km 17+200-29+400, Pârscov-Cozieni).

Programul complet poate fi consultat aici.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.