fbpx

Prefectul de Buzău cere transmiterea on-line a tuturor ședințelor CL din județ

Prefectul de Buzău cere transmiterea on-line a tuturor ședințelor CL din județ

Image
Image

Prefectura Buzău, condusă de Prefectul Silviu Iordache, a transmis primăriilor din judeţ o circulară prin care le să transmită live şedinţele consiliilor locale, pentru creşterea gradului de acces al cetăţenilor la documentele de interes public prin utilizarea de mijloace electronice.

Dispoziția prefectului vine, potrivit unui comunicat al instituției, după sesizările primite, cu privire la „neconformități în funcționarea consiliilor locale în ceea ce privește actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale consiliilor locale în sensul asigurării accesului cetățenilor la lucrările ședințelor și posibilitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderne și accesibile cu privire la deciziile luate”.

“Alegătorii trebuie să știe cum sunt utilizate resursele locale și bugetare”

Conform circularei transmise în teritoriu, “alegătorii trebuie să cunoască modul în care sunt utilizate în concordanță cu interesele lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autorităţile centrale în scopul funcţionării administraţiei. În acest sens, în informare sunt enumerate reglementări legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local:

ședinţele consiliului local sunt publice;

caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la şedinţele consiliului local şi de a le urmări pe internet;

la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum şi alte persoane interesate”.

Ședințe transmise on-line și pagini de internet funcționale

Prefectul a cerut ca în Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că “ședințele consiliului local vor fi transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor; În transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de streaming (de tipul Facebook etc.), pentru a fi ușor accesibile de către persoanele interesate. Totodată, pentru ca prevederile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate, primăriile sunt obligate să asigure funcționalitatea paginilor oficiale de internet. Totodată, s-a pus în vedere reprezentanților UAT-urilor obligația de a actualiza Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale conform Ordinului nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, art.27, alin 2, lit.c.”

Primarii şi secretarii generali au fost desemnați responsabili “cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate”, iar, începând cu luna august, Prefectura va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

Digitalizarea Prefecturii

În aceeași notă, Silviu Iordache, numit în funcție în primăvara acestui an, a demarat un proiect de digitalizare a instituției pe care o conduce. Inițiativa a urmărit utilizarea registraturii electronice care asigură înregistrarea documentelor  procesate cu posibilitatea acordării automate a numerelor de înregistrare, distribuirea documentelor către departamentele sau persoanele responsabile și  lansarea acestora pe fluxuri de lucru și avizare; arhivarea documentelor în format electronic care să asigure disponibilitatea, autenticitatea și accesul rapid și securizat la documente; implementarea semnăturii electronice care asigură o securizare mai bună a documentelor semnate.

„Practic, toate documentele generate la nivelul instituției, dar și cele care intră în instituție sunt stocate electronic și primesc un termen de rezolvare ce poate fi urmărit în platformă. Pentru asta am implementat semnătura electronică pentru a facilita circuitul intern al documentelor și scurtarea timpului de răspuns în relația cu celelalte instituții publice. Este un sistem de analiză foarte bun și un sistem de raportare foarte bun, un sistem care îmi atrage atenția atunci când un lucrător din instituție a depășit termenul de rezolvare a unui document. De asemenea, documentele fiind stocate în format electronic, pot fi căutate și identificate foarte rapid”, declara prefectul în urmă cu aproximativ  o lună.

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.