Proiect de aproape patru milioane de lei, din fonduri europene, pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor în cadrul CJ Buzău

Proiect de aproape patru milioane de lei, din fonduri europene, pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor în cadrul CJ Buzău
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Consiliul Județean Buzău a adoptat, recent, o hotărâre privind promovarea unui proiect în valoare de aproape patru milioane de lei, pentru „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”. Autoritățile județene spre să atragă finanțare din fonduri europene.

Proiectul „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” poate fi în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Prin aceeași hotărâre, Consiliul Județean a aprobat bugetul proiectului, în valoare totală de 3.892.707,80 lei, dar totodată și-a asumat suportarea, din bugetul județului, a cotei de cofinanţare de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 77.854,16 lei, inclusiv TVA, precum și a cheltuielilor neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării.

"Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării prin bugetele anuale ale județului Buzău a resurselor financiare necesare implementării (în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) și sustenabilității proiectului", mai menționează hotărârea.

Autoritățile spun că, pe termen lung, proiectul va contribui la crearea unei administrații locale performante, capabile să ofere servicii performante și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

Obiectivele investiției sunt implementarea unor mecanisme si proceduri standard (elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021 -2027, Plan strategic instituțional 2021 - 2022) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul județului, dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii județului (portal de servicii electronice, platformă software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație management documente, aplicație de arhivare electronică cu componentă digitizare și arhivare documente), dar și instruirea a 138 de funcționari.

 

 

Image