Proiect de peste 3,5 milioane de euro pentru dezvoltarea turistică a judeţului Buzău

Proiect de peste 3,5 milioane de euro pentru dezvoltarea turistică a judeţului Buzău
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Consiliul Județean Buzău a aprobat, recent, fișa proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, iar acesta urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 - 2027.

Inițial, proiectul de hotărâre se referea la o investiție de aproape 10 milioane de euro care viza, printre altele, situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele), ansamblul Castrul-Termele Romane, monumentul „Fântâna lui Mihai” din zona Măgura, Trovanții de la Ulmet, Vulcanii Noroioși, Focurile Vii de la Lopătari, Munții de Sare de la Mânzălești-Lopătari/Canionul Alb, Grunjul de la Mânzălești, Stânca Spătarului din Poiana Cozanei (Nucu), Așezările Rupestre de la Aluniș, stațiunea Sărata-Monteoru. În cea mai recentă ședință, fișa actualizată a proiectului indică o valoare estimată la 3.570.000 euro, cu TVA, adică aproape 17,3 milioane lei.

„Potenţialul natural şi antropic al Judeţului Buzău oferă premisele practicării mai multor tipuri de turism: de patrimoniu, cultural-ştiinţific, ecoturism, cicloturism, de vânătoare, de pescuit, ecvestru, speologic, gastronomic, oenologic, de afaceri, festivalier şi de evenimente. În acest context, la nivelul autorităţii publice judeţene s-a decis multiplicarea oportunităţilor oferite de existenţa unor monumente istorice/construcții antice de importanță națională şi valorificarea turistică a patrimoniului cultural, ca modalitate de creştere a competitivităţii în contextul dezvoltării economice regionale. Se are în vedere reconstituirea, punerea în valoare şi promovarea unui monument istoric/construcții antice de importanță națională, respectiv Situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele), județul Buzău”, arată documentul.

Situl de la Pietroasele este unic în România, fiind şi singurul ansamblu roman de amploare din Câmpia Română. Ca valoare, ruinele sistemului de băi publice din Pietroasa sunt asemănătoare celor de la Roma.

Concret, prin acest proiect se urmărește reconstituirea uneia dintre componentele Ansamblului roman de la Pietroasele, respectiv Termele Romane (Edificiul cu hypocaust). La aceasta se adaugă măsuri de monitorizare, întreținere, remediere și conservare preventivă, cuprinse într-un program de intervenții pe termen lung; lucrări de punere în valoare și de dezvoltare a infrastructurii de vizitare a sitului (prin realizarea unor suprafețe de călcare proiectate și controlate ce se integrează în peisajul sitului arheologic, amenajarea unei parcări pentru autocare in vecinătatea sitului arheologic, amenajarea peisagistica în jurul sitului arheologic, realizarea si montarea unor indicatoare rutiere către situl arheologic, realizarea racordului de apă, a sistemului de iluminat public pe drumul de acces dinspre DJ205 și a sistemului de iluminat ornamental pentru situl arheologic, realizarea sistemului de supraveghere, realizarea de alei pietonale de acces în interiorul sitului arheologic, înființare punct de informare, înființare grupuri sanitare, dotări); măsuri de promovare a monumentului de patrimoniu (inclusiv prin realizarea procesului de digitizare a pieselor identificate prin inventariere si a turului virtual 3D, traducerea materialului obținut in urma procesului de digitizare in limba engleza, ca limba de circulație internațională, pentru a asigura accesul la informații a locuitorilor din întreaga lume, punerea în valoare a Termelor Romane prin includerea acestora într-un circuit/ traseu de vizitare alături de Castrul roman, zona unde s-a descoperit Cloșca cu puii de aur).

Fișa actualizată a fost aprobată la finalul lunii august, în ședință de îndată a Consiliului Județean, odată cu  acordul de parteneriat între CJ Buzău și ADR Sud-Est, pentru promovarea și implementarea proiectului  ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027.

 

Image