Image

Anunț de presă: CONSOLIDARE - RESTAURARE CU INTEGRARE ÎN CIRCUIT TURISTIC BISERICA DE LEMN “CUVIOASA PARASCHIVA” - VÂRTOP

Anunț de presă: CONSOLIDARE - RESTAURARE CU INTEGRARE ÎN CIRCUIT TURISTIC BISERICA DE LEMN “CUVIOASA PARASCHIVA” - VÂRTOP
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 21 Ianuarie 2021

Parohia Cuvioasa Paraschiva - Cândești Vale, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului <<Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop>>, cod SMIS: 118025, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Contractul de finanțare nr. 646/01.11.2017 a fost încheiat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 11.01.2016 - 01.02.2021 în satul Cândești Vale, comuna Cândești, județul Dâmbovița și a avut o valoare totală de 9.914.139,91 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 9.715.857,11 lei, din care 8.258.478,56 lei din FEDR și 1.457.378,55 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric - Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - din Vârtop.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - din Vârtop și punerea în valoare (valorificare și promovarea durabilă) a acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, astfel prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - din Vârtop (DB-II-m-A-17409);

creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și conservat prin proiect va fi de 1.859 => o creștere de 479 vizitatori (de la 1.380 la 1.859 vizitatori/vizite).

Proiectul implementat de Parohia Cuvioasa Paraschiva - Cândești Vale are un impact pozitiv asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul <<Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop>> a fost redat publicului larg un monument istoric restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în comuna Cândești, județul Dâmbovița, regiunea Sud Muntenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact este Pr. Oprescu Cătălin - Manager de proiect; tel: +40 764 443 803; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image
Image