Image

Anunț de presă | Finalizarea proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE CU INTEGRARE ÎN CIRCUIT TURISTIC BISERICA “BUNA VESTIRE” DRUGĂNEȘTI

Anunț de presă PAROHIA DRUGĂNESCU
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 13 Septembrie 2023

Finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic Biserica “Buna Vestire” Drugănești>>

Parohia Drugănescu, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic Biserica “Buna Vestire” Drugănești>>, Cod SMIS: 120169, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, conform Contract de finanțare nr. 3610/28.12.2018 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

 Proiectul s-a implementat în satul Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu și a avut o valoare totală de 6,995,766.00 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 6,855,850.68 lei, din care 5,827,473.08 lei din FEDR și 1,028,377.60 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea atractivității turistice a monumentului istoric - Biserica “Buna Vestire” - Drugănești, din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: 1) consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural - Biserica “Buna Vestire” - Drugănești, cu scopul de a aduce monumentul la starea/ forma inițială și 2) punerea în valoare (prin utilizarea unor tehnici/ activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate) a potențialului monumentului istoric, ca urmare a consolidării și restaurării acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate/ protejate/ conservate: prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica “Buna Vestire” - Drugănești din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu;
  • creșterea numărului de vizitatori: la finalizarea perioadei de monitorizare/ durabilitate a proiectului, a fost estimat/ previzionat că numărul de vizitatori ai Bisericii “Buna Vestire” - Drugănești va fi de cel puțin 1,145 vizitatori => o creștere de 295 vizitatori (de la 850 la 1,145 vizitatori).

Proiectul implementat de Parohia Drugănescu are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național.

Prin proiectul <<Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic Biserica “Buna Vestire” Drugănești>>, Cod SMIS: 120169, a fost redat atât comunității locale, cât și publicului larg, un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu și regiunea Sud-Muntenia.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: telefon: +40 724 294 360; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Persoană de contact: Neacșu Ionică - Lucian, Preot Paroh/ Manager de proiect.

PAROHIA DRUGĂNESCU sat Stoenești, comuna Florești-Stoenești, jud. Giurgiu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

regio.adrmuntenia.ro    facebook.com/adrsudmuntenia   www.inforegio.ro   facebook.com/inforegio.ro

Image
Image