Anunț de presă: Finalizarea proiectului Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova - executată a fresco de Nicolae Grigorescu

Anunț de presă: Finalizarea proiectului Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova - executată a fresco de Nicolae Grigorescu
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 25 August 2022

Finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova - executată a fresco de Nicolae Grigorescu>>

Mănăstirea Zamfira, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova - executată a fresco de Nicolae Grigorescu>>, Cod SMIS: 117925, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, conform Contract de finanțare nr. 577/13.10.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

 Proiectul s-a implementat în satul Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova și a avut o valoare totală de 19,555,986.32 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 19,164,866.59 lei, din care 16,290,136.60 lei din FEDR și 2,874,729.99 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării comunei Lipănești, județului Prahova și a regiunii Sud-Muntenia prin restaurarea, consolidarea, valorificarea și promovarea durabilă a unui obiectiv de patrimoniu cultural al localității Lipănești – Mănăstirea Zamfira – Biserica “Înălțarea Domnului” și “Sf. Nifon” –Mare (cod LMI: PH-II-m-A-16860.01). Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: 1) restaurarea și consolidarea obiectivului de patrimoniu – Biserica “Înălțarea Domnului” și “Sf. Nifon” - Mare, parte componentă din ansamblul Mănăstirii Zamfira și 2) punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a acesteia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica “Înălțarea Domnului și “Sf. Nifon” -Mare – monument istoric ce face parte din Ansamblul Mănăstirii Zamfira;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu consolidat, restaurat, protejat și valorificat: la finalizarea perioadei de monitorizare/ durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai Bisericii “Înălțarea Domnului și “Sf. Nifon” - Mare va fi de 2,533 vizitatori => o creștere de 633 vizitatori (de la 1,900 la 2,533 vizitatori).

Proiectul implementat de Mănăstirea Zamfira are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/județean/regional/național. Prin proiectul <<Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu>>, Cod SMIS: 117925, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Lipănești, județul Prahova și regiunea Sud-Muntenia.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Tel.: 0728 432 843; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Persoană de contact: Monahia Fanuria Berica, Stareță/ Manager de proiect.

sat Zamfira, com. Lipăneşti, jud. Prahova

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

https://regio.adrmuntenia.ro/   https://www.facebook.com/adrsudmuntenia/   https://www.inforegio.ro/ro/   https://www.facebook.com/inforegio.ro

Image